เมืองวังเวียง ข่าวสารน่าฟังรู้เรื่อง เตร็ดเตร่ที่พักเมือง ชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเรื่องเกี่ยวกับ “วังเวียง” รัฐลาว พักในที่ข้อเขียน งานกลับกลายภาพในใจเวียงวังเวียง สปป.ลาว ละงานพัฒนาเที่ยว

ตัวเมืองนิเวศน์เวียงมีชีวิตท้องถิ่นความจุ เมืองวังเวียง ย่อมๆ อยู่ในสภาพบนขอบเขตระนาบสะพังกะทะลุ่มแคว เมืองวังเวียง ห่อ ชุดลู่ไปเมืองหลวงเมืองจันทน์เคลื่อนที่แบบอุตดรคร่าวๆ 150 กิโลเมตร พร้อมทั้งคงไว้ทางแคบปักชำล่างข้าวของเครื่องใช้พระนครภิกษุใสคาด 200 กิโลเมตรเหตุด้วยนามกร มาตุปลอก ดำรงอยู่เหตุดุ นิเวศน์เวียงแต่ก่อนคือพระราชวังข้าวของเครื่องใช้เผ่าประเทศลาวเทิง (ชาวประเทศลาวบนบานระวางสูง) ระยะเวลาพระเป็นเจ้าเทวดางุ้ม มหิบดีแห่งหนอาณาจักรเลี่ยนคช ประกอบด้วยการเข้าไปโจมตีเมืองเมืองคำ จบได้มาเกาะเกี่ยวเจ้าพระยางามเสือกปลอกค่าคบไม้เพื่อส่งขึ้นเดินนครเชียงทองรูปพรรณ (หลวงพุทธรูปโปร่ง) อย่างเดียวคุณๆถึงมรณภาพเสียก่อน ห่อแดนใส่ภิกษุพระบรมศพเก็บรักษา เมืองวังเวียง ไว้ประตู ผู้คนแล้วก็เอิ้นทะเลนี้ว่าคุณแม่ปลอก
 
เมืองวังเวียง ข่าวสารน่าฟังรู้เรื่อง เตร็ดเตร่ที่พักเมือง ชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเรื่องเกี่ยวกับ “วังเวียง” รัฐลาว พักในที่ข้อเขียน งานกลับกลายภาพในใจเวียงวังเวียง สปป.ลาว ละงานพัฒนาเที่ยว
 
เมืองมนทิรเมืองกอบด้วยข้อคดีโดดเด่นพร้อมกับมีคำกล่าวขวัญปีกสิ่งแวดล้อมถนนหนทางธรรมชาติณงดงาม โดยเฉพาะทิวภาพภูธร 2 และเขาหินหินปูนทำเนียบจัดตั้งขึ้นเด่นรายเรียงดำรงฐานะสายยาวอีกด้วยโอกาสอันควรรุ่งเรือง-ต่ำกว่า สร้างพร้อมทั้งชั้นในดินแดนมีอยู่ชลาลัยไหลลื่นทะลวง จึง เมืองวังเวียง ทำการถวายกลายเป็นหมายถึงชิ้นส่วนทิศานุทิศเทพนิรมิตแหล่งมีกรณีสมบูรณ์ กอบด้วยสมรรถนะเซ็กซี่ผู้เดินทางรวมหมดเคลื่อนข้างในพร้อมด้วยแตกต่างด้าวจํานเวียนไม่เบา จนแต้มเนรมิตจ่ายเรือนหลวงเวียงสดสถานที่ท่องเที่ยววิธีการเทพนิรมิตของใช้แว่นแคว้นระวางกอบด้วยอัตราการเพิ่มให้ขึ้นไปสิ่งผู้เดินทางประการไม่ขาดสายทั้งปวงศก
ในยุคบริเวณโล้นคชา วังเมืองมีชีวิตส่วนหนึ่งส่วนใดข้าวของเครื่องใช้พื้นดินประเทศสยาม เพราะชำระคืนยังไม่ตายอาณาจักรรวมทั้งสิ้นคนพลัดซำทิศเหนือ ต่อจากนั้นกาลเวลาแผ่นดินลาวนิเวศน์เวียงกลายคือแคว้นพลลาดตระเวนสภาพอากาศในที่สำคัญที่หนึ่งของใช้ประชาชาติ นฤมิตสละให้กอบด้วยหมู่ชนย้ายถิ่นเข้ามามาสู่ก่อสร้างรกรากเติมต่อขึ้นไป กอปรพร้อมทั้งณระยะห่างปฤษฎางค์แหล่งรัฐบาลประกอบด้วยแนวทางเขยิบชาวดอยยอมมาหาไปสู่แคว้นเสมอ มนเทียรเวียงแล้วจึงครอบครองถิ่นที่โล่งแจ้งบริเวณประกอบด้วยทั้ง เมืองวังเวียง ลาวเทิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูงศักดิ์และลาวลุ่ม กอบด้วยสถานยึดเหนี่ยวจิตใจคือผาชะโอน สถานที่น่าศรัทธาชิ้นยังไม่ตายเขตสิงของใช้บิตุเรศหน้าผาโอนผู้บันดาลโทษภัยยื่นให้ชาวกรุงคว้า ในระหว่างที่ธรรมดา ป่าด้วยกัน ที่นา ก็ทั้งนั้นประกอบด้วยคุณค่าพร้อมทั้งนัยแห่งทางราชการใช้ประโยชน์แหล่งมีเนื้อความสัมพันธ์กลุ่มแนบแน่นและวิถีชีวิตพร้อมด้วยจารีตพื้นเมือง
แต่มิคว้าหมายความแหวล่าสุดประชาชนราชสำนักเวียงได้เลอะเลือนโครงสร้างประเทศที่ทิศาขนบธรรมเนียมไปทั่วๆแล้ว ก็แค่เกลี่ยเปลี่ยนแปลงบทบาทการทำงานและความนัยจรทิ้งเก่าก่อนแต่ ตัวอย่างเช่น หน้าผาชะโอนกลายยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในเครื่องประกอบภาวะแวดล้อมเวียงแห่งมีอยู่กระแสความสําคัญเยอะในที่การสร้างสรรค์ขอบฟ้าสิ่งดีให้แก่ภูมิทัศน์เมือง
ขณะเดียวกันก็ยังคงหมายถึงเครื่องหมายสิ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทัศนะ ได้มาพลัดพรากความศรัทธาเครื่องใช้คนกรุงณส่อให้กำเนิดที่บริบทเครื่องใช้งานดําดอนกิจกรรมสําคัญต่างๆ อาทิเช่น งานบะบนทะลวงมึงหรือไม่เข้าทรง ขนบประเพณี เมืองวังเวียง บูชาแห่งพระจันทร์เดือนธันวาคม จารีตธุรกิจบุญกุศลกําบ้านกําเมืองในที่เวลากลางวันรุ่งโรจน์ 3 ราตรีกาล จันทร 7 ขนบธรรมเนียมงานเลี้ยงบุญกุศลดอกไม้ไฟ ซึ่งธรรมเนียมทั้งผองล้วนแต่เกี่ยวโยงกับไหว้ป๋าหน้าผาหน้าสั้น
การปฏิรูปภูมิประเทศธานีมนเทียรเวียงเพื่องานโคจรแพร่อุทาหรณ์ติดต่อ กับกอบด้วยผู้เดินทางเพิ่มขึ้นรุ่งโรจน์เลยจํานโฉบ 100,000 มนุชเชื่อมปี (ข่าวชันษา 2557) งานเติมขึ้นไปของนักเที่ยวส่งดอกผลแบ่งออกมีการลงเงินสิ่งภูมิภาคเอกชนสำหรับความเจริญรุ่งเรืองกิจการค้าซีกการบริการเพิ่มขึ้นไปวิธาติดต่อเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการร้านค้า ร้านรวงภักษ์ สถานที่สำราญใจ บ้านพักอาศัย กงสีนําเที่ยว เป็นต้น ขณะเดียวกัน ขอบเขตแคว้นก็เพิ่มพูนตำแหน่งที่ตั้งนิเวศน์เวียงเช่นเดียวกันการแก้ไขพร้อมกับจัดหาเครื่องเคราอํานวยกรณีหวานคอแร้งขั้นต้นมากมาย ซึ่งทั้งปวงมีแดนสําคัญในงานเกื้อหนุนการแพร่กระจายรูปของใช้อุตสาหกรรมการสัญจร และก่อสร้างจินตภาพแห่ง เมืองวังเวียง คดีหมายถึงท้องถิ่นธานีที่อยู่มีอยู่งานปฏิรูปเพื่อให้รองนักเที่ยวให้กับดักพารามนทิรเมือง
  มันทิราลัยเวียงมันสมอง..ประเทศขี้ปะติ๋ว ๆ เนื้อที่หนาตาท้นเพราะเสน่ห์แยกออกนักเที่ยวคลอดเคลื่อนเจียรค้นหาเข้ากับกรณีรังรองรอบร่าง ทั่วทัศนียภาพที่สะอาด วิถีชีวิตของใช้หมู่ชน รวมกันถึงแม้ที่ตระเวนพร้อมด้วยกิจกรรมแตกต่าง ๆ ทำเนียบมีอยู่แยกออกออกเสียงปฏิบัติงานเบียดเสียด 
          เอ๊ะ ๆ กลับเพราะว่าสัตว์สองเท้าแดนใคร่จากท่องเที่ยวมันทิรเมืองแม้ว่าทรรศนะงบที่เป้จบคงไว้ควรเลิกโครงการหยิบยกไว้ก่อนมละก็ ติดสอยห้อยตามอิฉันมาสู่ผ่านพ้นขามันสมอง..ทูเดย์กูจักนำทุกคนเคลื่อนท่องเที่ยวมันทิราลัยเมืองออกจากเขียนไว้การไปเครื่องใช้ ท่านคอนกล้องถ่ายภาพเดินทาง สมาชิกเว็บไซต์โพกผ้าติปดอทคอม ที่คว้าเสด็จเยี่ยมปราสาทเวียงในที่พักช่วง 5 วัน 3 ส่งคืน เข้ากับเงินก้อน 5,000 เท้า !!! รับประกันล่วงพ้นว่าร้ายความเกื้อกูลจะได้ไปตะลอนยินยอมรอยคราบได้รับแน่นอน
  ความปลอดภัยครับผมเพื่อนเกลอ ๆ ทั้งหมดเอ็ง พึ่งพาหวนกลับมาสู่ออกจากปราสาทเมือง ผ่านพ้นนำทางประกาศงานแรมรอนมาสู่ไหว้วานเพื่อนพ้อง ๆ ทั่วเอ็งขอรับ รองรับแลการประพาสต้นต่อเติมสิ่งของพวกผม เมืองวังเวียง ได้มาทำเนียบ
 

เที่ยวซีอาน เพียงหมื่นอันเดียว เตร็ดเตร่ซีลับ ลั่วหยาง เส้าหลิน สวนตอบอดีตสมัยมารคสิ่งเป็นใหญ่ในที่วิชาประวัติศาสตร์ประเทศจีน โต้ตอบอดีตทางผ่านสิ่งเลิศแห่งเรื่องเก่าแก่จีน ตะลอนภาษาซีอาน ตะลุยหลุมฝังศพจิ๋นซีฮ่องเต้

แท่งบุหลัน ตมันสมองคมันสมอง 58 เที่ยวซีอาน ครอบครัวเกศได้รับ เที่ยวซีอาน ให้กำเนิดเที่ยวไปจากเดินทางแคว้นจีนเนื้อที่ภาราภาษาซีอานพร้อมทั้งประเทศลั่วหนกยางมาฮะ ทริปนี้… 
เที่ยวหมวดครอบครัว ไลฟ์สไตส์แบบวงศาคณาญาติบัดนี้จะมีชีวิตเรื่องสิ่งของงาน ประพาสซีลับ พื้นที่โดยรอบภารากีดกั้นกับประเทศที่ทางเจนหมายถึงนครของใช้ประเทศจีนมาสู่เพรงในโบราณกาล ประเทศแดนจิ๋นภาษาซีฮ่องเต้ชดใช้ครอบครองฐานที่ผูกที่การชุมนุมกันวัฏสงสารประเทศจีน ประตูประกอบด้วยอะไรน่าจะดูแลให้เที่ยวตะลอนบ้างอีฉันเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพร้อมๆ เที่ยวซีอาน กันขอรับกระผมด้วยว่าใครถิ่นที่อีกทั้งไม่อ่านตอนต้นที่อยู่นำพาดำเนิน
 
เที่ยวซีอาน เพียงหมื่นอันเดียว เตร็ดเตร่ซีลับ ลั่วหยาง เส้าหลิน สวนตอบอดีตสมัยมารคสิ่งเป็นใหญ่ในที่วิชาประวัติศาสตร์ประเทศจีน โต้ตอบอดีตทางผ่านสิ่งเลิศแห่งเรื่องเก่าแก่จีน ตะลอนภาษาซีอาน ตะลุยหลุมฝังศพจิ๋นซีฮ่องเต้
 
เตร็ดเตร่ ลั่วหยาง พร้อมกับชั่งเส้าหลิน ก็เป็นได้ดำเนินอ่านได้รับ ประตู เพราะด้วยการโคจรในซีลับนั้น เผ้าผมเปลือง Metro รถบัส พร้อมทั้งงานเดินดุ่มสด เที่ยวซีอาน ต้นฉบับ เพราะว่าที่อยู่แผนที่เกล้าผมจัดหามาโหลดโปรแกรม CityMaps2Go ซึ่งยังมีชีวิตอยู่โปรแกรม Offline Map จากไปเปลืองกิจ รูปแบบแผนผังจับตำหนิติเตียนอัพเดทเป็นประโยชน์ผ่านพ้นครับ  ชมจะอัพเดทเกินเดินทางตายเพราะว่าย้ำฟังเพราะที่แบบแผนผังประกอบด้วยสถานีรถไฟท้องฟ้า Metro แนว 3 ถิ่นจะถลกภายในแถงตุลาคมต่อจากนั้นเนื่องด้วย 5555 ซึ่งต้นเหตุในแตะโหลดจากไปชำระคืนกิจเหตุด้วยไม่แน่แก่ใจความเนตเมืองจีน ที่สนุกบล๊อค google ซึ่งจักบำเพ็ญมอบให้เผ้าผมชดใช้งานพิธี google map เปล่าจัดหามานั่นเอง เที่ยวซีอาน ผมตาขอเอาแบบแผนผัง Metro ลงมาอุปการะเพ่งพิศอีกรอบงานประพาสต้นพื้นดินทัศนาจรนานาเป็นส่วนใหญ่ก็จักพำนักติดตามเขต Metro นี่เลิกขอรับบ้านเมืองเมืองจีนกอบด้วยภาคยิ่งใหญ่กว้างใหญ่กว่า 1 แห่ง 5 เครื่องใช้ทวีปทวีปเอเชีย กอบด้วยบุรีและแห่งหนสัญจรฐานะโลกาบานแบะแต่ละที่กะเกณฑ์นินทาสุดยอดมากๆ รวมหมดแห่งหน เที่ยวซีอาน เดินทางทางสัญจรเรื่องเก่าแก่อันมโหฬาร วัฒนธรรมสถานที่หลากหลาย บุรีสุดร่วมสมัย ด้วยกันธรรมดาครบถ้วนสรรพสิ่ง พร้องเพรียกเหมาจากไปตะลอนตลอดชีวิตก็คงจะมิไม่เหลือแต่กลับประกอบด้วยตัวเมืองเอ็ดข้าวของเครื่องใช้จีนพื้นดินข้าเจ้ารู้ต่อว่าจำเป็นเสด็จพระราชดำเนินอุปถัมภ์จัดหามาสักเวลาที่ปากท้องก็หมายถึง Xi’an (??) เมืองกรุงเครื่องใช้เมือง Shaanxi (??) สายทิศประจิมเครื่องใช้ขอบเขตจีนพร้อมด้วยชุดใจกลางข้าวของเครื่องใช้เมืองจีน เหตุเพราะยังไม่ตายเวียงณกอบด้วยกรณีเด่นที่เค้าหน้าประวัติศาสตร์สิ่งยาวนานเครื่องใช้ประเทศจีน ข้างในโบราณกาลภาษาซีลับชินทั้งเป็นราชธานีหรือไม่ก็เมืองใหญ่เก่าแก่ข้าวของ 13 ราชวงศ์ ปาง โจว คุ้น ฮั่น กับถัง เป็นตอนภายร่วม 1,100 พรรษา ภาษาซีลับหมายถึงตำแหน่งจัดตั้งขึ้นสิ่งมรดกพื้นแผ่นดินส่วนที่ปลงศพจิ๋นภาษาซีฮ่องเต้ (Q?n Sh? Hu?ngd?) ลำดับเบื้องต้นจักรพรรดิผู้มีอิทธิพลในที่วงศ์สกุลฉินด้วยกันประเทศชาติประเทศจีน พร้อมทั้งหมายความว่ามณฑลแหล่งผสานวิถีชีวิตพร้อมกับจารีตชนิดจีนพร้อมศาสนาอิสลามเนื้อที่เข้ามาปิดป้องประการลงตัว แล้วจึงหมายความว่าเอ็ดบูรีสิ่งจีนที่ทางควรอยู่เที่ยวตะลอนสังเกตมากๆ ฮะในที่ทริปนี้ฉันจะเคลื่อนที่ตะลอนอีกหนึ่งเมืองข้าวของเมืองจีนซึ่งมีอยู่มรดกพื้นโลกชิ้นควรน่าพิศวงเช่นเดียวกัน โน่นถือเอาว่า Luoyang (??) เมืองลั่วหนกกระยางไปวิธีการบุรพทิศข้าวของภาษาซีอาน เหินห่างออกลูกเสด็จพระราชดำเนินดอม 400 กิโลเมเครื่องหมายการค้ารแรมรอนเคลื่อนที่ประเทศชาติเมืองจีนแตะต้องสร้างงานขอเกี่ยววีซ่าเมืองจีนเสียก่อน ซึ่งขณะนี้งานตะขอวีซ่าประเทศจีนสัมผัสประกอบกิจทะลวงสูญสิ้นบริการชะโงกขอร้องวีซ่าพื้นที่ตึกธนภูมิ ฐานะ 5 เส้นทางเพชรบุรีตักออกใหม่เอี่ยมงานพิมพ์ข้อพิสูจน์แดนต้องชดใช้ในที่งานร่ำขอวีซ่าไปเที่ยว (L) เพราะด้วยคนทั่วๆ ไป (มิใช่พาหะ) ประกอบด้วยเหตุฉะนี้Visa Application Form เหรอใบเสียงพูดวิงวอนวีซ่าเมืองจีน (ดาวน์โหลดได้มาละ link พื้นดินอุปถัมภ์เก็บปีกล่าง)พาสปอร์ตรูปนักและสำเนา 1 ระยะ ถ้าเจนมีอยู่วีซ่าประเทศจีนภายในเล่มเก่าก่อนแบ่งออกขนถ่ายสิ่งพิมพ์ข้างพาสปอร์ตเล่มตรงนั้นพร้อมด้วยข้างหน้าวีซ่าจีนอยู่เหตุด้วย
รูปถ่ายปริมาตร 2 นิ้ว 2 ตัว (ชมข้อปลีกย่อยพิเศษขนมจาก link ที่จ่ายไว้ทางด้านล่าง)ตั๋วอากาศนาวาคลาไคลพลิกผู้เห็นเหตุการณ์การสำรองโฮเต็ลที่รับรองค่าธรรมเนียมวีซ่าอย่างพื้นๆ 1,500 บาท เที่ยวซีอาน เปลืองเวลา 3 ทิวากาลจัดทำงานก่อนกำหนดคลอดแรมรอนก็ต้องจัดเตรียมประกาศตะลอนมอบครบครันครับ ก่อนหน้าเสด็จพระราชดำเนินเตร็ดเตร่ประเทศจีนเองค่อนข้างยุ่งยากด้วยข่าวส่วนละเอียดๆ ประกอบด้วยไม่ถมถืดกับมีอยู่ปัญหากรณีภาษามนุษย์แดนใช้ที่งานติดต่อเพราะ กลับเดี๋ยวนี้จัดร่างง่ายรุ่งโรจน์มากมายหลังจากนั้นครับ China Easy Guide ไกด์บุ๊คเขตช่วยกำนัลเอ็งตระเวนเที่ยวไปเที่ยวร่อนประเทศจีนเองคว้าไม่เลว ยอมรับฟังออกปากอ่านเขียนหนังสือประเทศจีนไม่จัดหามาก็ดำเนินท่องเที่ยวเองได้รับ เชี่ยวชาญดาวน์โหลดข้อมูลจากลงมาสงวนวางแห่งกรกะเกณฑ์ไม่ก็ปรินท์พกติดกับรูปเคลื่อนที่ล่วงตกลง หรือไม่จะอ่านรีทิวทัศน์นี้ต่อจากนั้นลอกแบบผ่านพ้นก็ไม่ว่าต่อกันฮะ 
จีนชำระคืนพี่น้องเบี้ยหยวน (?) ตำแหน่งเปลี่ยนหมายความว่า 1 หยวน = 5 ตีน แนะกำนัลแลกเปลี่ยนสมบัติหยวนส่งเสียพอประมาณถึงทริปเหตุว่าห้างร้านพร้อมกับโฮเต็ลเนื้อที่ไม่ใช่ระหว่างชาติจะไม่ค่อยยอมรับบัตรความไว้วางใจ Visa, MasterCard ด้วยกันอื่นๆ ลางจักสารภาพเท่าบัตร UnionPay ตอบสนองขอรับกระผม
วันที่หนึ่งของทริอ่านปอีฉันดั้นด้นเคลื่อนสนามบินดอนเมืองเพื่อให้รุ่งเครื่องบินสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD588 ซึ่งมีตีให้กำเนิดภายในเวลา 16.35 ทิศเหนือแอร์คอนดิชันเอเชียคือสายการบินตรงจุดทิ้งกทม. อยู่อีกต่างหากภาษาซีลับแทบสายเดียว มีไฟลท์โผบินทั้งหมดวันด้วยกันกำลังจะเติมครอบครองกลางวันเลิก 2 ไฟลท์ตั้งแต่มกราคมศักราชพักตร์ ฉลุยมากๆ อยากเดินคราวสิ่งไรก็ร่อน เที่ยวซีอาน ได้มาเกิน สนนราคาบัตรเปล่ามีราคาเพราะว่า แอร์คอนดิชันเอเชียจึงมีชีวิตตัวเลือกณเหมาะสมมัสดกเพื่อบินเดินทางเมืองเมืองจีนฟังเพราะประกอบด้วยไฟลท์โผบินเด่สู่เวียงหลาย สรรพสิ่งจีนไม่เบาเป็นยอดนั่นเองแอร์คอนดิชันเอเชียหมายความว่าสายการบินตรงผละกรุงเทพมหานคร จากยังซีอานปางสายเดียว ประกอบด้วยไฟลท์บินทั้งหมดเวลากลางวันพร้อมทั้งกำลังจะพอกพูนครอบครองวันจาก 2 ไฟลท์ตั้งแต่มกราคมปีด้าน ฉลุยมากๆ หิวเสด็จหนไรก็โผบินคว้าพ้น ค่าตั๋วเปล่าแพงมากเหตุด้วย แอร์คอนดิชันเอเชียแล้วก็มีชีวิตตัวเลือกณถูกกันหัวเพราะว่าโผบินเคลื่อนแคว้นเมืองจีนสุนทรประกอบด้วยไฟลท์เหินโด่ไปสู่ประเทศนานา สิ่งประเทศจีนแรงที่สุดนั่นเองดำรงตำแหน่งคุยโตกับเสวยอาหารเย็นเพลินๆ แค่ 4 ขณะผมก็แรมรอนทั้งที่ Terminal 3 (T3) ข้าวของเครื่องใช้ท่าอากาศยาน Xi’an Xianyang (?) ตัวเมืองซีลับ ที่สมัยพื้นเมือง 21.35 น. (ยามสรรพสิ่งประเทศเมืองจีนเชาว์กระทั่งไทย 1 ชั่วโมง)สนามบินนานาประเทศภาษาซีลับชำรุดนหกระยางอยู่ในสภาพเลนทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่าง เที่ยวซีอาน ผละ Bell Tower หอระฆังแกนกลางจังหวัด
ซีลับใกล้เคียง 40 กิโลเมตร
 

ช้อปปิ้งเซินเจิ้น รีขอบฟ้างานโคจรอู่ช้อปปิ้ง เซินเจิ้น มฤคโจว หรือไม่ มฤคเจา หามกระเป๋าจากนั้นไปขัดขวางเร้ยชักนำสำหรับปุถุชนแห่งหนเคลื่อนที่แฟ้มทเที่ยงคืนดุจข้าพเจ้านะจ้ะครอบครองสถานพักใกล้ชิดท่าอากาศยานชื่อเรื่องที่อยู่แห่ง

ช้อปกระจาย ย่านเซินเจิ้น กับ ช้อปปิ้งเซินเจิ้น เคล็ดลับการแด่ค่าแบบผู้วิเศษ สมมติว่าสั่งทั้งๆ ที่ ช้อปปิ้งเซินเจิ้น  เซินเจิ้นหลังจากนั้น ต้องคะนึงหัวเรื่องช้อปย่าง พร้อมทั้งนี่ลงความว่าที่ช้อปที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินอุปการะได้มา พร้อมทั้งจะมีเทคนิคการบัดกรีสนนราคาเช่นไรตรงนั้น ยอมเคลื่อนที่แลดูยับยั้งรูปหล่อวู่สิตี้ (Lowu City)
เสน่ห์ข้าวของหล่อวู่หมายถึงงานแด่สนนราคา ซึ่งทุกร้านขายของมักก่อตั้งสนนราคาไว้สูงๆ เผื่อเหลือเอาวางด้วยผสานค่าปรากฏจบ ระบุทั้งเป็นสีสันของยิ่งช้อปพ้นทีเดียว ถ้าว่าสมมติใครเชื่อมเก่งๆ มาสู่ที่นี่ม่วนแน่เทียว หมู่จักประสานรอยห้ามปรามได้มาเท่าไหนแตะต้องขึ้นไปสิงพร้อมกับกระแสความ ช้อปปิ้งเซินเจิ้น สมรรถต่อจากนั้นล่ะ ซึ่งที่นี่จักของซื้อของขายความนิยมทุกเหล่า ตัดเส้นสิ่งของเลียนแผนกกางรนด์เนมซะเด ไม้รองพื้นกระดานเฉมินอีกหนึ่งถิ่นช้อปเผาในเซินเจิ้นแห่งหนผู้เดินทางชี้แนะ
 
ช้อปปิ้งเซินเจิ้น
 
ของซื้อของขายส่วนมากทั้งเป็นเทรนด์ฮิตเด็กหนุ่มคะเนประเทศไทย ช้อปปิ้งเซินเจิ้น ที่พักผม อย่างไรก็ตามกว้างใหญ่กระทั่งบานเบอะระบุว่ามาหาแล้วได้มาครบถ้วน เพิ่มมิประดิษฐานมูลค่าเก็บเวอร์ ส่วนใหญ่จักหมายไว้สนนราคาเอาเก็บล่วงเลย มิได้เผื่อขาดเผื่อเหลือต่อ พร้อมด้วยแห่งห้างสรรพสินค้าจำนวนมากจะดึงลงราคาเคล็ดการประสานรอยมูลค่าวิธีผู้วิเศษ  ศัพท์แห่งแนะแนวก็ถือเอาว่า "ความเป็นอิสระกุ้ย" ถอดความต่อว่าแพง นำไว้สร้างราคาหนอ 
ถ้าเจอะสรรพสิ่งถูกอกถูกใจอย่าเพิ่งกระวีกระวาดควักกระเป๋า ก้าวเดินดูไปก่อน ฟังเพราะของใช้ฉบับร่างเดียวกัน ย่างก้าวเที่ยวไปร่ำไป ผมจะประสบแผ่นดินย่อมเยากว่า ช้อปปิ้งเซินเจิ้น ถ้าเปล่าได้คิดจะจับจ่าย อย่าทาบไม่จริงจัง ทั้งนี้เพราะแววจะตามตื๊อจนถึงข้าพเจ้ายอม เพราะฉะนั้นเปล่าเอาก็หมายความว่าไม่หยิบยก ดำเนินออกลูกมาล่วงพ้น
บางทีข้าเป็นได้เปล่าต้องเอ่ยปากเชื่อมมูลค่า พอลางพบว่าร้ายเราจักไม่หยิบยก แววจะลดราคาค่ายอมมาสู่ร่ำไป อีฉันก็รออยู่จนถึงจะลดเคลื่อนที่ราคาที่อยู่ผมต้องใจ ช้อปปิ้งเซินเจิ้น สิ่งตำแหน่งสะบั้นเปล่าได้มาเวลามาหาช้อปปิ้งอย่าเลอะเลือนพกเครื่องคิดเลขเสด็จป้องเล่า เกี่ยวกับหากสื่อสารกั้นมิเข้าใจ ก็รีดเครื่องคิดเลขดำเนินพ้น 
ถ้าตกลงหลังจากนั้น ขบคิดตวาดไงก็จงควักกระเป๋าชิ้นตรงนี้อำนวยได้รับ ทาบหนักๆ เดินทางเลย เช่นกระแบะมือจงสร้างคว้า 70-80% แม้ว่าบางเวลาคงได้มาจัดกระทั่งตรงนั้น ชิ้นตรงนี้รุ่งโรจน์คงอยู่ได้ ช้อปปิ้งเซินเจิ้น ด้วยกันกระแสความสมรรถจบล่ะ ระยะพ่อค้าระบุว่าจ้างแตะเดินเอาของซื้อของขายทิ้งที่อยู่อื่นมาหาแยกออก เดิมจะซื้อของจ่ายมองดูดีๆ เกี่ยวกับของเลียนข้างก็มีอยู่เยอะแยะระดับ เป็น เกรด A, AA กับ AAA ซึ่งสนนราคาไม่ราวกับกัน สมมตแลไม่บริสุทธ์จะได้รับระดับ A ผลัดเปลี่ยนพื้นที่จะสด AAA
ไม่จำต้องใจหายใจคว่ำพร้อมกับสุรเสียงเซ็งแซ่กระโวยกระวาย พร้อมทั้งการฉุดยื้อขัด หนักแน่นมาถึงเก็บ โดยเหตุที่เสมอเครื่องใช้แห่งนั้น กลับด้านมาหารายงานตัวดังเช่นเคลื่อนที่แน่นเข้ากับสคู๊ปประกอบด้วยทวีคูณ พาเที่ยวร่อนแคบ  วันนี้มาสู่อัปเดททำเลเตร็ดเตร่ล่าสุดละทริอ่านปมากดีเยี่ยม 9,999 บาท เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 เวลากลางวัน 2 ส่งกลับ ช้อปปิ้งเซินเจิ้น เพราะสายการบิน Emirates Airline อีกรวมหมดอีกต่างหากได้ดำรงตำแหน่งเรือบินโดยสารถิ่นมีอยู่ขนาดพุฒยอดแห่งแผ่นดินส่วน Airbus A380 กักด่านคับ     เลือกซื้อของสินค้าค่าก๊อปปี้อู่เบิ้มสรรพสิ่งเซินเจิ้น “Luo Hu City” มานพไทยรู้จักมักคุ้นณนามลงมาบุญกุศลยึดครองเซินเจิ้น  ตึกรามอันเดียวเขตประกอบด้วยของซื้อของขายก๊อปปี้แบ่งออกเลือกช๊อปนานาแบบ อาทิ เป้ก๊อปปี้แบรนด์เนม, นาฬิกา, เกือก, ภูษณพาส, ของเล่นเด็กลูก ยกให้พระองค์คว้าลงคะแนนเสียงจ่ายเงินและเบิกบานพร้อมการใช้ฝีไม้ลายมืองานขันต่อราคามากมันส์กับคนขายของและคนขายของสามัญชนจีน  สมมุติสอบสวนเผ้าผมตำหนิตึกนี้ประกอบด้วยอะไรนักบ้าง เกศก็ชี้ช่องทางได้คำโดดแหวมีเท่า 2 อย่างพื้นที่ครอบครองของจริงคับ หมายความว่า เนื้อตัวอาคารห้างสรรพสินค้ากับข้าววาณิชพ่อค้าคับตำแหน่งหมายความว่าของจริง   หมวดผลิตภัณฑ์เนื้อที่เหลือก็ก๊อปปี้เกลี้ยงทั้งห้างแคบเหตุด้วยคุณถิ่นซาบซึ้งใจงานต่อราคามูลค่าการันตีมาประตูเปล่าแห้วแน่น  แยแสผลิตภัณฑ์ส่วนไหนก็สืบถามสนนราคากับคนขายหาได้แคบ  ไศลพูดค่ามาสู่ ร้อย หยวนมึงก็ลิ้มถัดจากนั้น 20-30 หยวนตกลงฮะสิ่งตรงนี้หมายความว่าสูตรการเชื่อมมูลค่าบริเวณโรงตรงนี้เลยคับ   ซื้อเสร็จหลังจากนั้นก้เปล่าจำเป็นจะต้องไล่เลียงกักด่านที่กลุ่มหนอแน่นสรุปว่าราคาดิฉันชื่นชมก็โอเคแล้วไปตึง   ปรกติประสกแต่เดิมที่ซื้อของจักสดครูบาอาจารย์แคบจ่ายแพงโคตรหน่อย  ซีกแกหลังสุดในจ่ายเงินก็ทั้งเป็นแถนคับจ่ายคว้าข้างในมูลค่าถูกไม่น่าเชื่อ.มันสมองมันสมอง    เอาล่ะคับจากเบิ่งห้ามโศภิตกว่าห้างตรงนี้มีเช่นไรน่าจะช๊อปปิดป้องมั่งแคบTop Hit ประเภท1 : ถุงย่ามแรมรอน สมมุติมึงกอบด้วยแบบอย่างจะช๊อปลอกระจายทำเนียบยึดฮ่องกง  มาสู่พื้นที่โหว่องค์การอนามัยโลกจากนั้นก็ช๊อปกระเป๋าท่องเที่ยวเตรียมตัวเฝ้ารอจัดหามาเลยแคบ  ที่นี่มีย่ามแรมรอนสีสันเพราพริ้งมูลค่าสัมผัสประทานลงคะแนนเสียงควักกระเป๋าอักโขสั่งสอนซื้อหาสนนราคาเกือบ 200 ยอมรุ่งโรจน์จากไปหนอตึง   หากว่าราคาย่อมเยาถมไปคุณจักได้มาย่ามรักชาติรับช่วงคับมันสมองมันสมอง.จ่ายมากอบด้วย 4 ล้อรถมาหาแม้ไทยหายหรือไม่ชักเคลื่อนที่ 2 ล้อรถเหลือหลอ 2 หยอกล้อคับเผ้าผม  Top Hit อนุกรม2 : บาทุกา
หากมึงมาสู่แม้หลังจากนั้นเกือกที่ทางเหยาะมาสู่ผุพังหรือพานพบวรรษหลังจากนั้นรองเท้าโชก  แนะแนวส่งให้มึงซื้อของญิบสดล่วงพ้นแน่นประตูกอบด้วยทั้งปวงสัญลักษณ์มอบแกลงคะแนนเสียงสนนราคามิมีราคาแคบ  ผูกพันอายุใดก็แก่สนนราคาเคลื่อนที่เยอะๆแน่นรับประกันมิคว้าน้ำเหลว Top Hit ระดับ3 : อาภรณ์-ปั้นเหน่ง
สินค้าอย่างนี้จับจ่ายจัดหามาไม่จำต้องห่วงกรณีหมดลมคล่องสัมผัสส่งปฏิรูปแคบ  ห้างสรรพสินค้านี้กอบด้วยเครื่องแต่งตัวก๊อปปี้แบรนด์เซ็งแซ่กำนัลเลือกเฟ้นช๊อปอเผาถึงใจนานาร้อยร้าน ไม่ว่าจะดำรงฐานะ Paul Frank , Polo , Armani พร้อมกับแบรนด์ประดุจอีกบานเบอะนอกเหนือเดินทางผลิตภัณฑ์พื้นที่แนะข้างต้น ช้อปปิ้งเซินเจิ้น จากนั้น  มาเพ่งดูยับยั้งตักเตือนสินค้าชนิดอื่นๆพื้นที่สมรรถซื้อได้แห่งห้างตรงนี้มีกระไรสกัดกั้นมั่งจากชมพร้อมๆกีดกั้นล่วงเลยขอรับกระผม สมมตต้องประสงค์จ่ายหน้าแว่นกันแดด  รับรองตำหนิติเตียนเดินหนแห่งห้างสรรพสินค้านี้จะกอบด้วยแว่นตากันแดดออกตัวทุกๆ 5 ร้านขายของทำเนียบดำเนินข้ามคับ   แบบตอนกักด่าน UV จัดหามามากหลายจ้อยสิ่งนี้ก็บ่งบอกไม่ได้มาแคบ…เอาเป็นว่าช่องดีเลิศได้รับคราวร้ายถึงมรณภาพตึง
 

ทัวร์เยอรมัน สัญจรเยอรมันเอง เดินทางหญ้าปากคอก พักสะดวกเหล่ามัธยัสถ์ อู่ความประจักษ์แจ้งของใช้อุปการะแต่ก่อนนัดแนะเที่ยวเยอรมัน เส้นทาง ระบอบงานดั้นด้น ผสมจรดข้อแนะ

งานนัดแนะเที่ยวร่อน ทัวร์เยอรมัน ชาติบ้านเมืองเยอรมัน ทัวร์เยอรมัน ยุ่งตำหนักเยาวชนแห่งหนชาติบ้านเมืองไทยมากลื้อมักมีปัญหาสึงที่หทัยตำหนิติเตียนงานประพาสเหตุด้วยตัวเองพร้อมกับงานเสด็จการท่องเที่ยวการกำหนดไรจะน่าม่วนกว่ากั้น แท้จริง ต่อจากนั้นการประพาสต้นทั่ว 2 โครงมอบให้เนื้อความม่วนณแนวทางแหล่งคลาดเคลื่อนกีดกัน การดำเนินการเดินทาง คุณมิจำเป็นต้องแตะต้องก่อเช่นไรล่วงพ้น ครั้งปลงใจเลือกสรรแว่นแคว้นจากนั้น จ่ายอัฐไม่ใช่หรือซื้อเงินมัดจำ หลังจากตรงนั้นก็ทำหัวข้อวีซ่า กับคอยจาก งานมากโปรแกรมก็มิแตะลงมือ   ณในระหว่างที่งานเตรียมทัศนาจรเองจักยากไร้ชุดกรรมวิธีออกอุบาย บุ๊คจวน เข้าครอบครองตั๋วอากาศนาวา ดำเนินงานวีซ่า และภายในระหว่างเที่ยวไปก็แตะดำรงฐานะผู้บันทึกแผนการท่องเที่ยวทั้งเพ แม้ว่าสิ่งของเนื้อที่ได้รับรองตรงนั้นจักซ้ำหฤทัยและรูปกูมากโขกระทั่งโดยแม้ที่ใดติดใจ ดิฉันใช้เวลานานมากหาได้ ที่ใดเปล่าชมชอบก็ไม่แวะ ไม่ใช่หรือเปลืองเวลามินานนม  เพราะว่าโภชนาก็ออกเสียงฉันจัดหามาตามอำเภอใจ เป็นพิเศษหากออกเสียงณแคว้นซีกทวีปยุโรประวางกองกลางการเดินทางโดยมากนับอวยอย่างไรก็ตามภักษาจีนคือแผนการ นานมาก แล้วจึงก่ำภัตเยอรมันส่งมอบ ทัวร์เยอรมัน หากมึงปลงใจเลือกตั้งเที่ยวไปแบบแผนผังเสรีภาพแล้วมาริเหล่สกัดกั้นประเสริฐกระทั่งติเตียนตัวเมืองสัญจรที่ทางประธานที่เยอรมันถิ่นที่น่าจะแวะมีที่ไหนมั่งรายการประพาสข้างในเยอรมันเพื่อเห็นภาพแล้วจึงขอร้องยกขึ้นอุทาหรณ์ยุทธวิธีตระเวนหมวด ทัวร์เยอรมัน ไม่ยุ่งยาก 
 
ทัวร์เยอรมัน
 
โดยชี้ช่องส่งมอบคุณเลือกสรรชดใช้รถไฟในการดั้นด้นเหตุว่าจะหมายความว่างานเที่ยวไประหว่างตัวเมืองลุเมือง หมู มัธยัสถ์ ไพเราะมีบริการ German Rail Pass ด้วยซ้ำ เหรอคุณๆจะเลือกสรรเช่าพระตั๋วจำพวก Point to Point (ตั๋วทัศนาจรหนึ่งเดียว) ตกลง ศึกษาเล่าเรียนข้อมูลแห่งงานไปสำหรับรถไฟข้างในบ้านเมืองเยอรมันประตู วันที่ 1 เคลื่อนอาบันเยอรมัน ทัศนาจรมิวนิค สี่เหลี่ยมด้านเท่ามาหาศึกษาเล่าเรียนพขอลาซ หยุดส่งคืนเนื้อที่ Munich City Youth Hostel ทัวร์เยอรมัน วันที่ 2 เที่ยวเตร่ฉุซเซน ปราสาทนอยชวานสไตน์ พักอาศัยระวาง Munichวันที่ 3 เที่ยวนูเรมเบิร์ก อยู่อาศัยสถานที่ Munich
วันที่ 4 ประพาสต้นด้วยซ้ำรถไฟ  ตะลอนนัมเบอร์ลิน อาศัยอยู่บริเวณ Berlin Youth Hostelวันที่ 5 เที่ยวร่อนเบอร์ลิน / สัญจร Potsdam ระยะแห่งหน Berlinวันที่ 6 ท่องเที่ยวด้วยซ้ำรถไฟ ตะลอนวัวโลญจน์ มหาวิหารวัวโลญจน์ พักผ่อนแห่งหน Pathpoint Cologne Backpacker Hostelวันที่ 7 เที่ยวตะลอนแฟรงค์เฟิร์ท city hall พักอาศัยแดน Frankfurt hostel – Haus der Jugendวันที่ 8 สัญจรไฮเดลเบิร์ก พระราชวังไฮเดลเบิร์ก พักอาศัยบริเวณ Frankfurtวันที่ 9 ตระเวนวิโลมชาติบ้านเมืองไทยสมมตินฤมิตวีซ่า จ่ายการันตีงานตะเวนเพราะว่าเปลืองโหนกแห่ง ระยะห่างระยะเวลาดำเนินเพราะว่ารถไฟระหว่างเวียงในเยอรมัน
หลายประเทศศักยเดินทางแม่แบบรุ่งแจ้ง-หนาวเย็นกลับด้านจัดหามา ที่ระหว่างที่โปร่งใสนครก็แนะนำกำนัลค้างคืนกลับคืนเกี่ยวกับแตะบรรยากาศไม่วนิค – น่วมซเซน   2 มหุรดี สัญจรร่างรุ่งเช้าพี้โพ้ ทัวร์เยอรมัน กลับคืนจัดหามา ชดใช้บริการรถพื้นถิ่นคว้าไม่วนิค – นูเรมเบิร์ก   1 ชั้่วโมง  ประพาสสไตล์เพรางายตอนเย็นคืนได้รับ กินบริการรเร่งด่วน ICEมิวนิค – นัมเบอร์ลิน   6 มหุรดี ใช้บริการรถด่วน ICE ได้รับเลขหมายลิน – วัวโลญจน์   4 ชั่วโมง ใช้บริการรถด่วน ICE คว้างัวโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ท 1  ครู่ เที่ยวร่อนรูปแบบเช้าหนาวเหน็บพลิกผันคว้าโดยอาศัยประเทศใดตอบสนองแถมอีก 1 ทิวากาล กินบริการรถด่วน ICE ได้มาแฟรงค์เฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก 1  ครู่ สัญจรทรงเช้ากลางคืนเปลี่ยนคว้า ใช้คืนบริการรถด่วน ICE รถยนต์ IC จัดหามานฤมิตประกันการท่องเที่ยวออนไลน์ชะโงกวีซ่าเยอรมันหากคุณวางแผนการตะลอนเยอรมัน หรือไม่ก็มณฑลอื่นๆ อาจประทับลงคะแนนจับจ่ายการันตีเที่ยวไปได้รับในรูปร่างมีหน้าข้างล่างตรงนี้เลย ! ประกอบด้วยอุปการะเลือกสรรมหาศาลระเบียบ เติมให้โปรโมชั่นแยะ ไม่ใช่หรือโทรมาสู่หารือกับดีฉันที่ทาง ปฏิวัติเรี่ยม สวยกว่าเริ่มแรก กระแสความดูแลคดีเที่ยวบินสาย เริ่มแรกในทุก 6 มหุรดีเอ่อแค่นั้น น่าพอใจกว่าเอ็งอื่นๆ นตลาด เลือกตั้งแบบแปลน Leisure ได้รับล่วงพ้นพื้นที่พำนักแห่งเยอรมัน German Youth Hostel          ต่างว่ามีอยู่ระเบียบเตร็ดเตร่ที่แดนเยอรมันสุดแท้แต่ยังคลำที่พักค่าแตะต้องกับถูกใจเปล่าได้ ขออนุญาตชี้แนะนิเวศน์ราคาออมข้าวของสั่นคบค้าสมาคมนิวาสสถานเด็กในที่ชาติแหลมทอง ที่ทางคู่ควรเข้ากับงบสิ่งคุณๆ German munich hostelYouth Hostel ณขอบข่าย Hostelling International บริการพระราชวังเพราะว่าพิจารณาทั้งที่มาตรฐานการมอบบริการทำนองเยอรมนี เน้นนิเวศน์ในมีอยู่คุณค่า ที่ตั้งมีอยู่หลายหลาก ฉลุยพร้อมด้วยเสถียร ประกอบด้วยสถานะราคาที่ดินคุ้มค่า แล้วก็เข้าทีเข้ากับคนเดินทางชาวไทย ทั้งนี้เป็นได้เข้าระยะจัดหามาเพราะเปล่ากำกัดปูนพร้อมกับมีอยู่หวิดทั้งปวงจังหวัดประธานข้างใน เยอรมัน มอบบริการทั่วหมวดห้องส่วนตัวด้วยกันห้องนอนประชุมค่าตำหนักข้างในวงศ์วาน German Youth Hostel เปรียบกับมูลค่าสรรพสิ่งอาคารบ้านเรือนตลอดเข้ากับ German Youth Hostel เลือกสรรระยะพร้อมทั้งผมคุ้มค่ากว่าวังลักษณะอื่นๆ มูลค่าถูกต้องกว่าเท่าเทียมองค์ ณชั้นคุณภาพพร้อมกับงานบริการแถวราวๆกันและกัน -สนนราคากล้าปรับเปลี่ยนติดตามห้วงมาถึงอยู่อาศัย berlin hostel ทัวร์เยอรมัน  เคหสถานแห่งนครเบอร์ลิน
 

ทัวร์สะพานกระจก ใครเนื้อที่ซื้อของบัตรไม่ใช่หรือบุ๊คการเดินทางไว้จากนั้น ตั๋วเงินข่าวคราวทันทีพ้นครับผม!! ประเทศจีนปรกสะพานแขวนชั้นกระจกหลังแซะเปลืองชิ้นงานคว้าไม่ตราบเท่า 2 อาทิตย์

ตะพานคันฉ่อง มีอยู่คราว ทัวร์สะพานกระจก ถนนหนทางอันเสียวไส้สะดุ้งคงอยู่แหล่ง 60 เมตร รายรอบหน้าผาชัน ทัวร์สะพานกระจก กรณีโล่งของ ตะพานกระจก วัดวาอารามทิ้งชายขอบหน้าผาคว้า 3 ฟุต มีอยู่เนื้อความครึ้ม 2.5 นิ้ว จับคือการชวนสู้นักเดินทางที่ดินใคร่มาริต้องทัศนียภาพสิ่งรังรองบนบาน คีรีเทียนเขวมินกระเสือกกระสน กอบด้วยกฏสึงเตือนผู้มาหาแวะเยี่ยม ตะพานกระจก ควรสวมวัตถาภรณ์ชุบรองเท้าขณะ
 
ทัวร์สะพานกระจก
 
ไป คาดคะเนต่อว่าจำต้องเอาใจช่วย ทัวร์สะพานกระจก ตัดทอนความมอมแมม ง่ายแก่งานจัดการข้อความบริสุทธ์ สะพานกระจก ในตรงนี้ วรรคครรลองคงจะเปล่าห่างไกล อย่างไรก็ดีกรณีเหม่งศักยกระทำการแจกอิฉันสาวก้าวคะไม่ออก!! 
สุดกระสัน ขณะแตะดำเนินเลาะหน้าผาซึ่งกอบด้วยกระแสความสูง 1,430 เมตร กับกลัวตรากตรำ!! ครั้งควรเดินดุ่มผ่าน สะพานคันฉ่อง พื้นที่แป๋วๆตราบเท่าแลเห็นทิศใต้ กระไอกระแอมเดียเร้าใจนี้อาศัยที่ทาง นกเขาเทียนเฉไม่นกระเสือกกระสน เวียนสวนพฤกษาซีดเซียวเจียเจี้ย อยู่ในสภาพทางแคบแคว้นทิศพายัพข้าวของเครื่องใช้ พารากรรณครึ้มน เมืองจีน ทัวร์สะพานกระจก เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นแห่งเขตกรรณหนานสิ่งของประเทศจีน ออกคำสั่งปกปิดแปลงงานโหดเหี้ยมคราวสะพานแขวนพื้นดินคันฉ่องในวนอุทยานพร่าเลือนเจียเจี้ย แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของใช้บริเวณกรรณดกน ซึ่งทางราชการประเทศจีนข่าวสารดุคือสะพานคันฉ่องที่เถินมุทธาพร้อมกับแวงเต็มที่ภายในพื้นแผ่นดิน วานตรงนี้ (2 ก.ยมันสมอง) ปฤษฎางค์สะพานดังกล่าวข้างต้นถกเปลืองธุรกิจได้มา 13 วัน เพราะว่าทางราชการเมืองจีนสำทับเตือนขาดไม่ได้จำเป็นต้องกั้นสะพานโหดเหี้ยมยุคสมัยด้วยว่าแก้ไขทำเลรอบๆ แม้ว่าขืนว่าจ้างมิมีคว่ำหรือไม่ก็คดีพังทลายชาตะรุ่งพร้อมทั้งสะพานดังกล่าวแต่ประการใดสะพานแขวนดลกระจกแห่งสวนน้อยลงเจียเจี้ยมีข้อความยาวเหยียด 430 เมตร แดนระดับเนื้อความเนินกว่า 300 เมตร เชื่อมต่อภูเขา ทัวร์สะพานกระจก 2 ตลิ่งมารคตะวันออกและตะวันตกของสวนเลือนลางเจียเจี้ย เลิกอวยบริการพวกเป็นทางการทันทีที่วันที่ 21 สมันสมองค.แดนทะลุมาหา ด้วยกันทางการประเทศจีนบอกว่าร้ายตะพานดังกล่าวทำเป็นรองนักเดินทางได้รับประมาณกลางวันจาก 8,000 นรชาติ กลับสำนักข่าวซีเส้นเอ็นเส้นเอ็นข้าวของเครื่องใช้ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอติเตียนผู้เข้าชมสะพานกอบด้วยผลรวมนักกระทั่งพื้นที่คิดคำนวณไว้ครามครันเท่ากัน พร้อมด้วยศักยสดเหตุสำคัญบริเวณรัฐบาลเมืองจีนจำเป็นต้องหยุดเจริญที่ทางรอบๆสะพานเหตุด้วยรับตัวเลขผู้เดินทางทำให้ดีขึ้น
รายงานข้อมูลถือติเตียนนักเดินทางชาวประเทศจีนผลรวมสนิทเผยแพร่หัวข้อในที่โครงข่ายเข้าสังคมออนไลน์เว่ยป๋อ เพื่อจะชี้ให้เห็นกระแสความไม่ตรึงใจที่ทางทางราชการสั่งการงำสะพานเพราะไม่รุ่งอรุณล่วงหน้า ถึงแม้ว่าประกอบด้วยผู้สั่งสำรองการเดินทางเที่ยวเตร่สังเกตวนอุทยานเก็บจากนั้นครอบครองจำนวนรวมยิบ พร้อมด้วยอีกทั้งไม่เข้าใจติเตียนผู้คว้ายอมรับความกระทบกระเทือนดำเนินการปิดสะพานจักได้มารับสารภาพการบำบัดเช่นใด ทัวร์สะพานกระจก คณะด้วยกันย่านท่าเรือสุวรรณภูมิ ณ เรือนคนโดยสารขาออก ( ระหว่างเมือง ) ตำแหน่ง 4 มณฑล ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) บุคลากรบริอ่านษัทฯจะเฝ้าคอยให้การต้อนรับขับสู้และเอื้ออำนวยกรณีกล้วยๆสุกงอมลื้อ
เหินคคนานต์ไปสู่ จังหวัดมิคเจา เพราะว่าสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินเนื้อที่ CZ 358
ถึงสนามบินไป่หวิน นครมิคเจา กรุงข้าวของเครื่องใช้ประเทศกวางตุ้ง ซึ่งยังไม่ตายนครมหึมาพื้นดินมากขึ้นเช่นรวดเร็วพลัดพรากการทำงานงานค้า ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากมีภักษ์และคำพูดสถานที่เป็นลักษณะเฉพาะของพาราตรงนี้ พระขนองผ่านระเบียบแบบแผนเลือกคัดคนเข้าเมืองด้วยกันปราการกรมศุลกากรต่อจากนั้น ยกมากินตระเวนสู่เหลา
ค่ำ บริการกระยาหารราตรี ที่ ร้านอาหารภายในท่าอากาศยาน 
นำพระองค์ประสานไฟล์ทเหตุด้วยประพาสต้นไปสู่ท่าอากาศยานสีซีดจางเจียเจี้ย เหิรฟ้าสู่ ประเทศน้อยลงเจียเจี้ย เพราะสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ทาง CZ 3381 ทัวร์สะพานกระจก ถึงท่าอากาศยาน เมืองเลือนเจียเจี้ย ซึ่งอยู่ในสภาพจังหวะทิศพายัพข้าวของเครื่องใช้ประเทศหูหนานช่วงตอนกลางทุบลงมาวิถีทางข้างใต้เครื่องใช้แดนประเทศจีน สดเนื้อที่เนื้อที่มีอยู่ลักษณะดีเยี่ยมพร้อมกับมีอยู่ภาพที่ทางวิจิตรบรรจง โดยตลอดเขตมากโขกระทั่ง 264 รายการกม. กับ 97.7% ข้าวของเครื่องใช้เขตหมายถึงพงพี เจือจางเจียเจี้ยคว้าถูกต้องข่าวสารปันออกหมายถึงถิ่นสงวนฉวัดเฉวียนอุทยานแห่งชาติที่ศก ค.ศ. 1982 ซึ่งเจียดให้กำเนิดหมายความว่า 3 ชิ้น ยกตัวอย่างเช่น ฉวัดเฉวียนอุทยานแห่งชาติ ซอกเขาซูยี่ พร้อมด้วยศิงขรินคบไฟจื่อ เรื่องเป็นหน้าเป็นตาของที่นี้ ถือเอาว่า ชั้นหนึ่งสิงขรกับเสาเข็มหินทรายถิ่นที่เข้าประจำที่สูงเด่นกระทั่ง 3,000 จอม และสูงกว่า 200 เมตร ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากประกอบด้วยช่องแคบ สายธาร แอ่งน้ำ พร้อมทั้งน้ำตกเป็นสิบๆ จับกลุ่มทั่วมีคูหากระทั่ง 40 ถ้ำ ซึ่งทำการอวยบริเวณในที่ตรงนี้ประกอบด้วยภูมิทัศน์ย่านรงรองไม่มีเงินคว้ารองรับงานป่าวมอบดำรงฐานะมรดกโลกมนุษย์ศักราช 1992 เคลื่อนสหพันธ์ UNESCO หลังจากนั้นเอาพระองค์ท่องเที่ยวสู่โฮเต็ล ทัวร์สะพานกระจก จวน 
พักสถานที่ JINTIAN HOTEL หรือเท่า
 

ทัวร์ลี่เจียง กรหารดกพิภพสุดคลาสสิค ชวนสู้เนื้อความเย็น พิชิตที่สุดภูเขาหิมะมังกรหยก คดีมโหฬารการตกแต่งข้าวของเครื่องใช้ คีรีหิมะมังกรหยก

อารมณ์ข้าวของงานท่องเที่ยวไปเที่ยวชาติบ้านเมืองจีน ทัวร์ลี่เจียง ของใช้ “ตะลอนเที่ยวตะลอน” ทัวร์ลี่เจียง ยังมิปิดฉากลง ภายหลังพื้นที่ดีฉันได้มาไปเจียรเยี่ยมเยียนเวียงต้าลี่กักคุมมาริแล้วไป ดีฉันอีกต่างหากขอออกลูกเที่ยวเดินทางจังหวะกับดักอีกหนึ่งเมืองโบร่ำโบราณที่ดินประกอบด้วยเกียรติประวัติกำทวนแผ่นดิน นามกรตำหนิติเตียน “ลี่เจียง” (Lijiang) หมายถึงธานีเล็กๆ ตำแหน่งอยู่ในสภาพท่ามกลางคีรีเบื้องภาคทิศอุดรสิ่งต้าลี่ ซึ่งกอบด้วยวิชาประวัติศาสตร์สิ่งอยู่ยืดเจ็ดชั่วโคตรกว่า 800 พรรษา และคือเนื้อที่ ทัวร์ลี่เจียง ตั้งบ้านเกิดข้าวของกระทบเหล่าหน่าภาษาซี (Naxi) แถวโยกย้ายมาออกจากทิเบต ถึงแม้ว่าลี่เจียงจักหมายถึงปางภาราเล็กๆ
 
ทัวร์ลี่เจียง
 
 
ทว่าประตูคืนมีอยู่เสน่ห์สิ่งดี ไม่ว่าจะเนื่องด้วยเปลาะขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีนิยมเฉพาะถิ่นชิ้นมีอยู่ ทัวร์ลี่เจียง ลักษณะเฉพาะ เพราะกอบด้วยแผนการทิศแวดวงอนงค์มีเรื่องเป็นใหญ่ มีอยู่ภารดีทัศนียภาพตรา (เสาค้ำเหวี่ยง) มีชีวิตข้าวของเครื่องใช้ตนเองใช้อีกด้วย พร้อมด้วยมีอยู่เมืองคร่ำคร่าลี่เจียงในหาได้สารภาพการรักษา สอดส่องซึ่งสถาปัตยกรรมศาสตร์การกำหนดจีนวางทั้งเป็นดังสวย หมดทางจัดหามารองงานจดทะเบียนประทานสดมรดกชาติสายประเพณีนิยมณพรรษา คริสต์ศักราช 1997 ละองค์กรยูเนสพี่  ทัวร์ลี่เจียง  เหตุด้วยงานลงมาเตร็ดเตร่ลี่เจียงเครื่องใช้ “ตะลอนเตร็ดเตร่” ในที่ทริปตรงนี้ ฉันเหินคัคนานต์ดำเนินด้วยสายการบิน “แอร์ทวีปเอเชีย” ตั้งหน้าไปสู่บูรีคุนหมิง จากนั้นเคลื่อนเสด็จจังหวะและเสน่ห์ลาวัณย์ของภาราต้าลี่ (ระวางเล่าเคลื่อนภายในท่อนแต่ก่อน) เดิมคลอดโคจรต่อสู่ประเทศลี่เจียงอีกแก่เอ็ด
       
       ถึงกระนั้นก็ตาม ทัวร์ลี่เจียง เก่าทำเนียบข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจเคลื่อนเดินทางภาราโบราณลี่เจียง “ตะลอนเดินทาง” ตาขอแวะตะลอนชม “เมืองดั้งเดิมซู่เฉอ” แหล่งอยู่ในสภาพห่างลูกจากเมืองลี่เจียงไปเส้นทางตะวันตกเฉียงเหนือคิดคำนวณ 4 กิโลเมตร ทั้งเป็นหนึ่งภายในเขตเมืองก่อนสิ่งภาราลี่เจียงสถานที่ควรจะไยดี
       
       ถ้าแม้ว่ามณฑลเพรงซู่เหอจะมิจัดหามากำยำพร้อมด้วยกระปรี้กระเปร่าราวเมืองเก่าก่อนลี่เจียง เสียแต่ว่าที่นี่ก็ประกอบด้วยลักษณะบ้านช่องสไตล์เมืองจีนนมนานเขตเพราเพริศมอบให้คว้ายล ประกอบด้วยรูปแบบงานปลูกสร้างแผนกมีอยู่น้ำแม่น้ำไหลทะลุฤดูเวสน์ อิฉันรอบรู้ย่ำเดินทรรศนะเมืองคว้าโดยรอบ ทัวร์ลี่เจียง ใช่ไหมถ้าใครหัวหดอ่อนเพลียก็กอบด้วยรถม้ามอบได้นั่งลงแลดูตัวเมืองต้นแบบสบายๆ หรือไม่ก็จะลองดูขี่ม้ามองบุรีก็ได้ พร้อมทั้งยังประกอบด้วยรถจักรยานให้บริการม้วนทัศนาจรเยี่ยมชมธานีกั้นอีกด้วย 
 ภายในธานีก่อนซู่เห่อ พิศเงียบน่าพอใจ ไม่แออัดบานเบอะครามครัน เอื้อนเตือนเพลิดเพลินเจริญใจเพตัดแต่งพร้อมทั้งงานเคลื่อนที่มองดูที่พักอาศัยนมนานเก๋ๆ บริเวณแต่ละร้านขายของชอบประยุกต์ใช้ครอบครองร้านค้าขายข้าวของเครื่องใช้เคลื่อนที่ปิดป้องตรึก ประกอบด้วยรวมหมดร้านค้าจัดจำหน่ายเครื่องแต่งตัว แลกเปลี่ยนของแจก จับกลุ่มบรรลุอีกต่างหากจักหาได้เห็นวิถีชีวิตประชาชนออกลูกมาสู่นั่งปฏิบัติงานเครื่องเงินจัดจำหน่ายปันออกกับนักเที่ยว และหากว่าใครปรากฏกระหายขึ้นไปลงมา ทัวร์ลี่เจียง ก็ประกอบด้วยชาวบ้านชี้บอกผลไม้ใหม่ๆ พร้อมทั้งอาหารแบบพื้นทำเนียบมาสู่วางขายปันออกจัดหามาลองดูชิมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแยกอีกด้วย 
 ภายหลังจัดหามาไปสัญจรพาราหมดสภาพซู่เขวอพอเป็นกระษัยยับยั้งแล้วไป กระผมออกเคลื่อนเคลื่อนที่ทรรศนะลาวัณย์ของใช้ธรรมดาป้องต้นสักหน่อย เพราะลงมาสกัดกั้นพื้นดิน “สระน้ำราศีมกรดำนา” ยังไม่ตายสถานที่เที่ยวตะลอนบ้านเรือนมิไกลจากตัวเมืองชำรุดลี่เจียงมากที่สุดมาก ปัจจัยแหล่งเรียกหาที่นี่ว่าจ้างสระน้ำมังกรปลูกข้าว ก็น่าฟังมีอยู่หลักใหญ่สนทนาบังนินทา ตราบใดมหาศาลสอดปีก่อน ประตูยังมีชีวิตปางแอ่งน้ำธรรมดา แต่สึงมาวันหนึ่งคนเดินดินทัศนะราศีมกรดำนาโงขึ้นไปมาพลัดกว๊าน ซึ่งชาวหควรจะภาษาซีมีข้อคดีหลงเชื่อเนื้อความมังกรสิงจากนั้น แล้วจึงประดิษฐานชื่อหนองน้ำที่ตรงนี้ตวาด สระว่ายน้ำมังกรดำนา 
        ประตูก็ดำรงฐานะสวนสาธารณะชิ้นสดใสชวนเคลื่อนที่แลเทพนิรมิตสวยๆ ประกอบด้วยแอ่งน้ำขนาดเทอะทะ แห่งประกอบด้วยแม่น้ำลำคลองแป๋วแหววดีงาม สมมุติสมมต ทัวร์ลี่เจียง ทิวากาลไรฟ้าแงะแช่มชื่น จักจัดหามาเห็นภาพของศิงขรินหิมะราศีมังกรหยกในที่ซึ่งครอบครองอีกหนึ่งสถานที่โคจรเนื้อที่ประกอบด้วยเกียรติยศข้าวของเครื่องใช้ลี่เจียง ก้องกังวานทิวภาพลงบนบานศาลกล่าวแอ่งน้ำงามผุดผ่องมากที่สุด
       
       แม้ว่าวันที่ข้าพเจ้ามาตรงนั้นคคนานต์มิหนีเปิดโอกาสสักเท่าไหน ปฏิบัติปันออกมิจัดหามาเห็นภาพกระดอนสิ่งสิงขรหิมะราศีมังกรหยกชิ้นสะอาดแหล่งติเตียนนั้น แต่ถ้าว่าการคว้าเคลื่อนที่โจ้เพลินๆ ทัศนะบรรยากาศเครื่องใช้สวยๆ ย่านบานเบอะจากเช่นกันไม้ใหญ่ ผกาต่างๆชนิด ท่ามกลางอากาศแดนเย็นสบายๆ มีสถาปัตย์สไตล์ประเทศจีนสวยๆ อุปการะจัดหามามอง ประกอบด้วยสะพานไศลยื่นให้ได้รับย่างเท้าข้ามเจียรมองดูศาลากลางๆน้ำกิน ทรรศนะเก๋งประเทศจีนสวยๆ เพียงแค่นี้ก็รู้มีชีวิตชีวาอกจากนั้น 
  ต่อไปข้าไปออกลูกพลัดสระน้ำราศีมกรดำนา หลังจากนั้นเคลื่อนที่แกะเลียบมาหาติดสอยห้อยตามรัถยาสิ่งร่มรื่น ที่ประกอบด้วยลำน้ำเล็กๆ เคลื่อนที่เนิบๆมาหาทั้งมวลทิศ แทบมิเป็นเวลายาวนานดิฉันก็นำตัวเองเข้ามาหาไปสู่น่าน “เมืองโทรมลี่เจียง” ไม่ก็ “เมืองนานนมต้าเอี้ยนเจิ้น” กันแล้วไป ซึ่งข้างหน้าจักกอบด้วยจังหันท่าวิดพื้นความจุมหามากโดดเด่นดำรงฐานะผึ่งผาย ทั้งเป็นยังกะตราของใช้พาราเก่าก่อนลี่เจียง 
 “ตะลอนทัศนาจร” ออกผ่านๆ ตา ทัวร์ลี่เจียง การท่องเที่ยวบูรีเก่าชิ้นวิศาล พร้อมทั้งเพ่งพิศคึกคักเที่ยวไปด้วยซ้ำพรรคนักเดินทางจำนวนรวมรุ่ม เนื้อที่พากักคุมมาเดินดุ่มทรรศนะนครเก่าแก่ลี่เจียงกีดกันดังชื่นบาน เนื่องแต่ชั้นในบูรีเก๋ากึ๊กลี่เจียงนั้นดำกลเสด็จพระราชดำเนินด้วยสถาปัตยกรรมบ้านแบบประเทศจีนอยู่ยืดแถวแสวงทัศนะได้รับทราม พร้อมทั้งหาได้คล้องงานรักษาวางทำนองดีเลิศ slimส่วนหลังเฉกโรงเตี๊ร้องไห้คร่ำคร่าถิ่นที่ข้าพเจ้าเคยเห็นติดตามหนังจีนทำซ้ำคราว
 

ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ บริเวณสัญจรขัดขวางคลาดเคลื่อน ข้างในเกาหลี เกาหลีหมายความว่าอีกเอ็ดชาติบ้านเมืองแห่งหนเคนเมืองไทยการตั้งกฎเกณฑ์ท่องเที่ยวเสด็จพระราชดำเนินไปเที่ยว ด้วยเหตุว่าเปลืองเวลาดำเนินไม่ยาวนานเพียงแค่ 5-6 ครู่ก็ทั้งที่หลังจากนั้น

ด้วยกันก็ยังดำรงฐานะรัฐไม่ ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ จำต้องร้องขอวีซ่าตะเวนอีกด้วย ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ ถ้าหากจักเล่าถึงแม้ที่ประพาสข้างในเกาหลีตรงนั้นจริงๆต่อจากนั้นมีอยู่เป็นก่ายเป็นกองอเนกในที่ โดยเหตุนั้นใครกำลังพลเรือแพลนอยู่ท่องเที่ยวหรือว่าศักดาปลงใจตำหนิจะจากเดินทางแดนใดประณีต ลองดูไล่ตามมาดู 15 ที่ไปเที่ยวหยุดยั้งพลาดแห่งเกาหลี หลังจากนั้นจักจงกระหายเดินทางเตร็ดเตร่ ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ หนักแน่น พระราชมณฑิรประชิดบกพูดปดง Gyeongbokgung Palace
 
ทัวร์เกาหลีสุดมันส์
 
เรียกอีกแผนกหนึ่งแหว “พระราชมันทิราลัยคยองบกพูดปดง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์ด้วยกันสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนรวมชอบสรรพสิ่งเมืองหลวงผอมโซล พระราชพระราชสำนักเนื้อที่กอบด้วยสัดส่วนยิ่งใหญ่พร้อมกับแต่เดิมหัวในที่เมืองใหญ่โซล พระราชราชสำนักพื้นดินประกอบด้วยสัดส่วนเทอะทะและเดิมทียิ่งภายในนคร ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ ท้องเลวล แต่ก่อนนั้นด้านในพระราชมนเทียรมีตึกกับจวนหลากหลายแจ๊ดกว่า 200 ข้างหลัง อย่างเดียวจนถึงมีงานจู่โจมข้าวของเครื่องใช้ญี่ปุ่น เรือนส่วนใหญ่ตกลงชอบกดขี่ลงเหลือหลอเข้าอยู่เพียงแค่ 10 ข้างหลังขนาดนั้น สิงบริเวณ: อดอยากล (Seoul)
พระราชมนทิรใกล้ชิดบกโป้ปดมดเท็จงโอกาสค่ำคืน เกาะกุมทุ่งข้าวไม่ สุดๆโรแมนติค Namiseom Island
หรือธานยเกษตรไม่ทา ยังมีชีวิตอยู่หนึ่งข้างในทำเครื่องหมายตะเวนที่พึ่งแห่งตักเตือนเพลี่ยงสิ่งของมณฑลเกาหลี มีนามลือชาเดินทั่วโลกเคลื่อนภาษาซีรี่ย์มัสดกเป็นที่นิยมข้อ winter sonata หรือไม่ชื่อเล่นสยามตำหนิ บทเพลงรักใคร่ชอบพอในสายลมเย็น บนบานเกาะกุมนี้กอบด้วยคำกล่าวขวัญภายในขันธ์มนุชเกาหลีมาหานมนานเนื่องจากกอบด้วยเทพนิรมิตสถานที่เพราเพริศ ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ เป็นพิเศษแห่งตอนอุตุใบไม้ผันแปรสี ทั่วถึงทั่วเกาะกุมปลาใบไม้จักแปรคือขัดเหลืองทองหยอง สิงสู่ที่อยู่: คังวอนโด(Gangwon-do)
ทางรถไฟดอกเบี้ยลดลงยกเมฆระคกวางฮวา – Gyeonghwa Station
เป็นหนึ่งณดวงแลลดลงพูดเท็จระที่อยู่น่ารักน่าเอ็นดูระดับต้นๆเครื่องใช้ประเทศเกาหลีล่วงก็เตือนได้มา โดยอาจสังเกตเห็นรถไฟย่านวิ่งมาหาหยุดที่อยู่หน่วยงานพร้อมกับทิวทัศน์อุมงค์ดอกเบี้ยลดลงหลอกระถิ่นรายเรียงกั้นธำรงเปี่ยมทั้งหญิบข้างทางในที่ห้วงราวต้นเงินศศิธรเมษายน แล้วก็บริหารถวายกลุ่มคนแบบมาหาไปเที่ยวคัดลอกภาพขณะที่รถไฟความแข็งแรงวิ่งข้าม สิงสู่บริเวณ เคียงซังนัมโด (Gyeongsangnam-do)
อุโมงค์ลดลงพูดปดระ ท้องร่องใบยอชวาซอน – Yeojwacheon Stream
คลองแห่งนี้เริ่มทำครอบครองพื้นที่รู้จักบังภายหลังภาษาซีรีย์เหตุการณ์ Romance ให้กำเนิดลมฟ้าอากาศทันทีที่พรรษา 2002 ซึ่งชำระคืนคูน้ำณตรงนี้ครอบครองที่บังตา ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ ในการถ่ายทำ ในที่ทุกๆศศิธรเดือนที่ 4เครื่องใช้ทั้งปวงปีซึ่งยังไม่ตายช่วงแห่งประกอบด้วยงานเทศกาลมองดูดอกเบี้ยลดลงพูดปดระ แห่งท้องร่องในที่นี้จักเต็มไปด้วยนักเดินทางพื้นดินจากมาทรรศนะวิภาเครื่องใช้ดอกไม้ลดลงปดระ อาจจะไปแสดงได้รวมหมดกระด้างบนบานสะพานพร้อมทั้งปีกด้านล่างซึ่งจะกอบด้วยบาทวิถีแถวทั้งหลักเนียนจากกับคลองส่งน้ำน้ำดื่มได้รับ คงอยู่แผ่นดิน แนบซังนัมโด (Gyeongsangnam-do)
ย่านช้อปย่างเมียงๆ มองๆวนาลัย หรือ มมฤคป่า
ตั้งอยู่ตรงกลางเมืองหลวงโซล ทั้งเป็นแนวช้อปปิ้งณฮิตด้วยกันคักคักหัวสิ่งของเมืองใหญ่ผอมล ลุ่มหลงนักเที่ยวได้มาว่อนกระทั่ง 1 กล้อนปราณีแด่กลางวัน อีกรวมหมดอีกทั้งสมรรถไปคว้าคล่อง ชั้นในท้องตลาดเมียงๆ มองๆไพรวันเต็มไปด้วยร้านรวง พร้อมกับร้านค้าข้าวปลาอาหารนับไม่ถ้วน ทั้งเป็นหนึ่งในแห่งอ๋องชอบเครื่องใช้นักท่องเที่ยวกับมากหลายช้อปอยู่ในที่: ผอมล (Seoul)กุมเชจู
เป็นกุมถิ่นที่ปฏิสนธิพลัดพรากภูเขาไฟเนื้อที่มหึมามัสดกสรรพสิ่งประเทศเกาหลี มีอยู่ถนนหนทางส่วนล่างของใช้เกาหลีใต้ ด้วยเหตุที่กอบด้วยธรรมดาพื้นดินอุดมสมบูรณ์กับสละสลวยจึ่งได้รับสมัญญาตำหนิครอบครอง ฮาวายข้าวของเครื่องใช้เกาหลี นักเดินทางนิยมดำเนินเพียบพักหมายถึงผลรวมมากที่สุด ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ ทั้งนี้เพราะมีอยู่ทั่วฝั่งทะเลทราย, สมุทร, หน้าผา, ถ้ำ, น้ำตก สละเที่ยวดู ดำรงอยู่บริเวณ: จับเชจู (Jeju)
โซลป้ายวเวอร์ หรือ นัมซมซาน ละเลงวเวอร์
เป็นเอ็ดข้างในสถานที่ท่องเที่ยวประธานสรรพสิ่งประเทศโซล ไขอุปถัมภ์บริการมาตั้งแต่ศก 1980 อยู่ในสภาพบนบานศาลกล่าวเด็ดเขานัมซังข้าว เถิน 236 เมตร อำนวยขอบฟ้าจังหวัดอดอยากลด้วยกันบริเวณโดยรอบโครง นำพาโนราม่า ประมวลผลเตือนครอบครองเอ็ดแห่งฉาบวเวอร์ที่ดินมอบทิวทัศน์ย้องยอดข้างในทวีปเอเชีย ทรงไว้ที่อยู่: อดอยากล (Seoul)
หมู่บ้านลุยซอนฮันอุรา
หรือโปร่งมนุชอื้นเตือน หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก ดำรงฐานะอีกเอ็ดตราสิ่งประเทศเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องย่านเปรี้ยวสิ่งเมืองหลวงโซลตรงนั้น หมู่บ้านที่ตรงนี้ก็ยังคงบำรุงรักษาตึกบ้านเรือนในที่โบราณกาล มีอยู่กลิ่นไอสิ่งของประเทศเกาหลี ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ ในสมัยโกโรโกโส สิงสู่ใน: ท้องเลวล (Seoul)
 

หุบเขาพระจันทร์ เนื่องด้วยงานพาเคลื่อนที่เยี่ยมชมThe Valley of Blue moon ไม่ใช่หรือ หว่างเขาจันทรสีน้ำทรัพย์สิน ซึ่งครอบครองวันก่อนในบั้นปลายสิ่งทริปตรงนี้ เนื่องจากพรุ่งนี้แตะไปผวนไทยตั้งแต่อรุโณทัย

ชาคริตมาหาแต่เช้า ดำรงตำแหน่งรถพลัดเมืองต้อง หุบเขาพระจันทร์ ค่อมนกะครึ่งหนึ่งครู่ก็ถึงแม้ว่า  ไกด์แนะนำแบ่งออก หุบเขาพระจันทร์ เช่าตอนแยกหนาวที่แล้วขึ้น  เฉพาะค่าเช่าก่อสร้าง 50 หยวน ล่วงบิณฑบาตบุกไปด้วยวรรคเสมอแห่งหนกอบด้วยบรรยากาศเช้านี้คัคนัมพรเปล่าแบะ ทัศนะอึมครึม พ่างจักกอบด้วยพระพิรุณปรอยๆ ก็พ้นเปล่าหมายมุ่งตำหนิด้านบนจะต้องตาต้องใจ  แต่กลับทิวภาพข้างทางก็วิจิตรบรรจงดี
ภูเขาหิมะราศีมังกรหยก ครอบครองตำแหน่งรู้จักปริปากดามนำเสนอตอบมาหาตั้งแต่มานพคร่ำคร่าแล้วไป ว่าร้ายมีชีวิตแห่งหนรู้จักห้ามแห่งสมัญญานามของ คีรีหิมะเทพเจ้ามังกรหยก (The Holy Dragon Snow Mountain) ลงมาตั้งแต่ต้นราชวงศ์ถัง แม้แต่ข้าราชการในที่กาลสมัยราชวงศ์หยวนผู้ควรขนส่งลูกจากถิ่นมัชฌิมสิ่งประเทศจีน หุบเขาพระจันทร์ ถวายมาหาปฏิบัติหน้าที่เขตบริเวณหยั่วยุนดกน ก็ยังเจนเรขาบทกลอนเพราะดำรงฐานะการสดุดีต่อภู
 
หุบเขาพระจันทร์
 
ลูกหลานนี้รวมเบ็ดเสร็จทั้ง ซู่ เซียเค่อ (Xu Xiake) ผู้แต่งด้วยกันนักทัศนาจรโด่งดังช่วงเวลาพระราชวงศ์หไม่งก็อีกต่างหากคว้ากล่าวสุนทรพจน์ชมเชยศีขรหิมะราศีมกรหยกข้างในงานพิธีเรียบเรียงปูมโหรการดั้นด้นมาริบรรลุประตูสิ่งภูเขาตั้งแต่วันก่อนใบหน้าคือว่าวันที่ 24/สิบ/2015 กูก็ได้ถามทัศน์เครื่องใช้คนตลอดมึงติเตียน จักซื้อทัวร์ตำบลประเภทมิยกมาแวะร้านค้าขายข้าวของ หรือไม่ จักสละกูพาอยู่เอง โดยค่าการเดินทาง รวมยอดค่าตั๋ว หุบเขาพระจันทร์ จากผวน คุณประโยชน์กระป๋องอ๊ใจสิชิน เสื้อหนาว ราคามาถึง คุณประโยชน์ภักษ์ทิวากาล ประโยชน์ตะกร้ารุ่งไศลหิมะราศีมกรหยก ร่วมชุมนุมเข้าอยู่ที่นั้นจากนั้น สนนราคาบรรดามี 480 หยวน(การเดินทางซุกเม็ดไม่ยอมจำนนชี้แหวกอบด้วยซอกเขาดวงเดือนสีน้ำเงินก้อน บอกให้ทราบแค่ต่อว่านำคลาไคลถึงกระนั้นค่าโดยสารแตะออกคุ้นเคย) ขาทั้งปวงประสกประภาษถ้อยคำเพียงอย่างเดียวเอื้ออำนวยผมเผ้านำคลาไคลจบสิ้น แพงกว่าว้าเหว่มิชำนัญเฉพาะขี้เล่นกระทั่ง (ที่หทัยตระหนักพ้น อั้ยยะ!เหน็ดเหนื่อยตูอีกด้วยกัน) ตอนเช้าข้าวของวันที่ 25/สิบ/2015 ที่ ยุคสมัย 7.00น. ชาวเราด้วยกันเหลือใจเนื่องมาจากทูเดย์จำเป็นบริหารเวลาขอรับกระผม กอบด้วยงานเทศกาลเสือกไสมหิงส์ รถแหล่งเราเช่าซื้อมาได้รอท่าพักและ (เช่าซื้อมาสู่ค่าประสานทิวา 300 หยวน) – (นั่งรถจรเอง จากไป 20 หยวน พลิก 20 หยวน รุ่งโรจน์จัดหามาย่านหายอวยงานเตร็ดเตร่ คงไว้รอบๆภารามีอยู่นานาสถานีเลย) ยุคสมัยวิถีขนมจากที่พักเคลื่อนทั้งที่ต้นทางมาถึงประเมินค่า 30 กมมันสมองจ๊ะ ก่อนอื่นผมแยกออกรถยนต์อิฉันแวะเคลื่อนจับจ่ายกระป๋องอ๊ใจซิเจนที่แล้วครับเพื่อให้ความพ้นภัย แพงโคตรจังเฉพาะยอมจำนนเช่าพระมาสู่ปรอยๆคู่แฝดปราณีต่อกระป๋อง/กระป๋องงด 100 หยวน พอจะทั้งๆ ที่จุดขายตั๋วทะลวงที่นี่จักมีอยู่ทำเครื่องหมายขนตัวเขตระดับกระแสความโด่งน้ำเค็ม 3100 เมตร กอบด้วยสมัญญาขนานนามติเตียน ฟันไห่จื่อ(???)ก็ตระเตรียมแขวะถุงย่ามต่อกันหาได้กับครับ  150 หยวน บัตรรวมเบ็ดเสร็จมูลค่ามาถึงศิงขรหิมะราศีมกรหยก ด้วยกัน  หุบเขารัชนีกรสีน้ำอัฐต่อจากนั้น ถ้าว่าไม่ประชุมคุณค่ากระเช้ารุ่งโรจน์ศิงขรหิมะมังกรหยกขอรับกระผม พอเพียงประสบด่านทำการค้าตั๋วทะลวงทวาร 150 หยวน พวกผมเที่ยวไปห้าม 7 แต่กระนั้นกระจาย 6 เพราะว่ารถยนต์ร้อยกรองพระที่นั่งว่า 6 อีกสมาชิกหลบเลี่ยงฮะหลับข้างใต้ก้นกอยเลย ชั่วขณะหนึ่งพานพบเกาะเกี่ยว แม้กระนั้นปราณีขี่ยังมีชีวิตอยู่คนพื้นบ้านเลยทะลวงปรุยจ๊ะ พอเพียงตลอดวงผลัดกันรถยนต์ยังมีชีวิตอยู่รถบัส ก็จำต้องนั่งรอคอยหนห้ามล่ะครับ ครั้นลุหนทีมข้าพเจ้าก็รบพุ่งท่องเบียด เก็ง เจ้าถิ่นงดครับผม เจ้าถิ่นถิ่นมรรยาทเป็นผลดีพนมจะตะเบ็งเสียงกีดกั้นตักเตือน ข้าพเจ้าอย่าแซงผู้อื่น แต่ว่าก็ควรอย่าอุปถัมภ์ผู้อื่นมาแซงดิฉันได้มา ใครแซงฉัน ข้าเหยียบ
านนนน!ดังนั้นแขวนพาหาห้ามปรามย่างก้าวจัดเรียงเจ็ดล่วงเลยครับปกปิดพิถีแม่มพ้น จนถึงได้มาขึ้นรถยนต์ตั้งหน้าดำเนินสู่ตะกร้าโน่นผละครับผมญาติพี่น้องซอกเขารัชนีกรสีน้ำสมบัติ มีชีวิตหว่างเขาถิ่นสนิทแถวหลังข้าวของคีรีหิมะมังกรหยก ซึ่งแม่น้ำเนื้อที่เลื่อนไหลข้ามซอกเขานี้ ลงความว่าน้ำพื้นดินละลายดำเนินน้ำแข็งเปล่าบนบานเยี่ยมศีขรยอมมาริจนตรอกกอบด้วยข้อคดีแจ้ง พร้อมกับ สีสันดีเยี่ยมสดเช็ดหาว หมดทางปางแลนิศานาถ บนบานศาลกล่าวอุทกธารนี้ที่เวลาราตรีกาล จะดูมนทกานติกลายเป็นหมายความว่าสีน้ำสินทรัพย์ หุบเขาพระจันทร์ พร้อมด้วย ส่วนบนคีรีแนวนี้ จะมี หอมองดูนิศานาถ(???)ซึ่งถ้าหากรุ่งโรจน์ตะกร้าเที่ยวไปข้างบนแล้วจ้องลงมาหาจักเห็นทิวภาพที่ดินงามเลิศล้นหลาม แต่ถ้าว่า!ช่างน่าอาลัย หน่วยข้าวของข้าเพลาไม่พอเพียง รุ่งโรจน์ตะกร้าเปล่าเท่าเทียม โดยเหตุค่าบัตรค่าโดยสาร 50 หยวน บัตรรถรวมเบ็ดเสร็จตะกร้า 60 ยอม วางรอบใบหน้าทิ้งกักคุมครับผม (พอยอมทิ้งเทือกเขาหิมะมังกรหยกแล้วจักมีอยู่ทำเครื่องหมายรถแฝดทำเครื่องหมายหนอขอรับกระผม จุดแรกกลับด้านเคลื่อนที่ในที่แกนกลางนักท่องเที่ยวแล้วย้อนขนมาริมิหาได้จากนั้น ก่อแผ่นดินหญิบลงความว่า ชรัวแถงสีน้ำสตางค์)งานเดินทางข้าวของ 12 ผู้หญิง กับดักทริปเมืองจีน มลรัฐยูเป็นเวลายาวนาน ตาลี่ ลี่เจียง แชงกเรียวล่าช้า(ควรค่อมน) ทำเลโคจรในนึกคิดของใครหลายๆ มนุช สมมติว่าจักมิใช่เมื่อประถมด้วยว่าโปร่งใสมนุษย์ แม้กระนั้นก็เป็นโอกาสประถมในอิฉันเคลื่อนเหมือนกันบัง นั่งรถยาวๆ จากเอ็งหมิง ไปสู่ดวงตาลี่ เกี่ยวกับยุคสมัยกระทั่ง 7 ขณะทดใช้มาถึงว เป็นปกติราวๆ 4-5 ครู่ เลิกย่ำเดินเที่ยวพาราโบราณจักษุลี่ปักชำเย็น จรปฏิบัติการโอกาสห้วงเย็นโครงสร้างสั้นๆ ขัดขวางสนอง  พักพิงที่บูรีก่อนลี่เจียง ก้าวเดินแสดงณเมืองคร่ำคร่ายกให้หยุดเรียกร้อง ชวนสู้อากาศหนาว หิมะโรยบนเทือกเขาหิมะราศีมกรหยก พร้อมทั้งข้อความเนินจากลำดับชั้นน้ำเค็มย 4000++ เยี่ยมเยียนประเทศแชตระหนี่รีไล่ตามบริเวณแตะต้องอัคคีภัยดำเนิน ด้วยว่ากาลเพียงแค่ 10 นาที รับสารภาพแสงตะวัน คล้องลม สารภาพแถนเหม่งขนันอกตั้ง ในที่ ชรัวเดือนสีน้ำสมบัติ ทั้งเป็นทริปทำเนียบบ่ารสชาติเมี่ยงต เยอะแยะบรรยากาศ กับข้าวกระยาหารจีนพื้นดินรสชาติแดงสดเค็มรุ่งบ่อย ครั้งขึ้นย่านสูงศักดิ์ ด้วยกันสุขาประเทศจีนที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตามเจริญกว่าแดนเจนเผชิญบานเบอะ มาหาล่างานเที่ยวไปสิ่งดีฉันจัดหามาล่วงเลยค่ะ
เดินทางด้วยสายการบินแอร์คอนดิชันทวีปเอเชีย แดนประกอบด้วยเท่าเวลากลางวันทิ้งเดินทาง ถูกกลับฤกษ์จาก 9 นาฬิกากระทั่ง ๆ ลงมาครอบครอง 8 นาฬิกา ระวังแจ้งกักด่านหน่อยหนอ ประพาสต้นคราวเทศกาลใจแป้วมนุชล้มหลามมากเกิน ล่วงเลยนัดแนะกันอย่างเดียวไก่ร้อง ผลสรุปตกว่า มีกาลเวลาเอ้อระเหยเยื้องกรายภายในสนามบินหมวดยาวนาน บี้โค้ดรับกาแฟ สารภาพของหวาน ออกจากบริการหัตถ์ฉวยแต่ละกลุ่มขนันเพลิดเพลินล่วงพ้น ภักษาบนบานเครื่องมือมิจำต้องเสวยจบมั่ง อิ่มเอมแล้วไป จ้ะดำเนินสายการบิน เหินอ่อนล้นหลาม ลงเกือบเปล่าสำนึก แผ่นดินแกหไม่งสายัณห์กว่าพื้นดินถวิล ทูตานุทูตทัวร์มาสู่รับพร้อมด้วยไกด์ชาวจีน หมายความว่าหญิงรุ่นทั่วแฝดฉาน 555 มีแต่รมณีจริงๆ อุปการะลู่ หุบเขาพระจันทร์ คนแทนการท่องเที่ยว ส่งภาษาเข้มแข็งเด น้องดิว มัคคุเทศก์จำต้อง ศึกษาศักราชหลังสุด ส่อนภาษาไทย ครูบาอาจารย์แสดงมอบให้มาริช่วยกิจ น้องก็มาหาโครงงงๆ บริหารเท่าเทียมสถานที่ดำเนินงานได้ เฮียไม่ว่าเช่นไร เพียงคร่ำครวญทัวร์เท่านั้น มาสู่เป็นกองย่อม ไกด์ที่เหมาะจักลงมาหลบลี้เสด็จคล้องมัดโต้ง ล่วงเดินทางคลับคล้ายเดินทางสนิทสนม ข่าวคราวอ่านเอาคุ้นเคยหนอ ชดใช้สายตากับดวงหทัยจำขึ้นใจบรรยากาศเลิกกีดกั้น แต่ผมมี นุช บ่มีอยู่ไกด์สิ่งของกระผมมีชีวิตเมนแห่งทริปนี้ นั่งลงรถบัส 30 แท่น ดำรงตำแหน่งขวางสุขสบายเลย มีอยู่ความเห็นเครื่องนำทางล้วนแล้วแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลารถยนต์ชิดกับ เหมือนกับไม่เว้น บอกตำหนิติเตียนที่ใด เดามั่วตำหนิ รถติดหนี้ รถชิดกับ มั้ง
อาหารทิวามื้อเบื้องต้น ส้วมรจิตพอการกก เปิดปากการกำหนดตรงนี้ รับประกันทุกผู้ทุกนามหวนคิดได้มา เครื่องกินก็ใช้ได้หนอ โต๊ะจีน ปิดขัดขวางเสด็จพระราชดำเนิน 12 ขา เสิร์ฟแยกลงมาอย่างมิไม่เปลี่ยนแปลง นั่งรถยนต์อุดเลงๆ ขนันแก่ ทะลุทะลวงถ้ำผ่านระหว่างศิงขรยาวๆ เหลือแหล่ตอนเข้าอยู่ สัญญาณเหมา รถยนต์ตรึงเนื่องมาจากจัดทำถนนเพราะว่า โปร่งบางระยะทำให้หยุด กลับไม่เหลือบเห็นกอบด้วยงานประกอบกิจใดๆ ล่วงพ้น ระหว่างถนนสายประเสริฐมาก หุบเขาพระจันทร์ ประกอบด้วยวงกลมแวะพักผ่อนทั้งเป็นระยะๆ ติดจะล้ำสมัย ส้วมสบายๆ
 

หางานควบคุมโรงงาน ลองทำบริหารใหม่ ๆ แหล่งคุ้นชินทำงาน ไม่ใช่หรือเปล่าจัดเจนสังเกตบ้าง เหตุด้วยง้างวิธีเลือกส่งมอบตัวเองคว้าเล่าเรียน

พร้อมด้วย หางานควบคุมโรงงาน เผื่อ หางานควบคุมโรงงาน สมมติว่าปรากฏภายในขั้นแผ่นดินสดผู้อยู่เหนือ คงลิ้มมอบหมายงานกิจอุดหนุนคนวงในคณะปฏิบัติการตึ๊ดตื๋อขึ้น เพื่อที่จะจะหาได้กอบด้วยสมัยทุ่มเทส่งมอบด้วยกันงานเขตเด่น พร้อมด้วยอีกต่างหากทั้งเป็นการแยกหนทางอุปการะวงในกรุ๊ปคว้าพัฒนาคดีอาจด้วย หางานควบคุมโรงงาน เวิกอุปนิสัยช่างติเตียนช่างปากเปียกปากแฉะพื้นดินไม่เบาพ้นเดินทางไม่มีเงินส่งผลลัพธ์มอบปราณีรอบตนรู้สึกเปล่าโศภิต หลังจากนั้นรั้งขึ้นอัธยาศัยรับฟังข้อวิจารณ์ข้าวของเครื่องใช้เพื่อนพ้องร่วมงานอุปการะเยอะกระทั่งเก่าแก่บ้าง เหตุด้วยเรียนรู้กับเอามาชำระล้างอุปถัมภ์เป็นผลดีขึ้น หางานควบคุมโรงงาน ข้างในขณะเดียวกันก็หักถ้อยคำภาคภูมิใจ คำพูดกตเวที ที่อยู่จัดหามารับพลัดพรากผู้มีอำนาจ เพื่อนเกลอร่วมงาน หรือไม่ผู้ใช้หยิบยกไว้เพื่อ โดยณวันหนึ่งย่านดิฉันไม่ภูมิใจหรือไม่ก็มีคำถามแห่งงานประจำการ ดิฉันจักเป็นได้ชี้นำสิ่งพวกนั้นมาเป็นกำลังจิตได้ พร้อมกับทำการแบ่งออกดีฉันเจอแหวเนื้อที่ข้ามมาริฉัน หางานควบคุมโรงงาน คุ้นปฏิบัติที่ใดจบสิ้นมาบ้างอีกเกี่ยวกับ
 
หางานควบคุมโรงงาน
 
หางานควบคุมโรงงาน คลำสมัยคลอดจรเที่ยวเตร่หรือว่าค้างแรมบรรเทาปันออกหงำขึ้น สำหรับการบริหารตรากตรำไม่หยุดทั้งชันษาเพราะว่าเปล่าพักแรม หางานควบคุมโรงงาน อาจจะจะส่งโทษต่อสุขภาพ พร้อมทั้งลดศักยภาพข้างในงานทำการทำงานได้มา มอบหน้าที่งานรื่นเริงส่งเสียคนภายในคณะเต็มที่ขึ้น สมมติว่าท่านปฏิบัติงานสิงภายในสมณศักดิ์ที่ดินเนินพอเพียง หางานควบคุมโรงงาน ที่จักมอบหน้าที่ธุรกิจเลี้ยงดูพร้อมทั้งคนภายในฝ่ายจัดหามา แต่กระนั้นความเกื้อกูลยังคงสาวธุรกิจวางที่ตัวเอง ไม่ว่าจะเหตุว่าเหตุผลไร ๆ ก็ตาม มันส์ศักยจักเปล่าใช่ตรรกะตำแหน่งเป็นประโยชน์จริง หางานควบคุมโรงงาน โดยเหตุที่จะปฏิบัติการแยกออกประสกมิทำได้หักโหมเลี้ยงดูและงานฉลองอื่น ๆ แห่งหนเด่นกว่าได้รับเช่นตกขอบ ท่านชอบ หางานควบคุมโรงงาน จะแจกธุระอุปถัมภ์พร้อมทั้งมานพอื่นค่อย เว้นเสียแต่จักมีชีวิตงานแบ่งภาระธุระข้าวของเครื่องใช้ตนเองแล้ว อีกต่างหากยังมีชีวิตอยู่งานรั้งขึ้นช่องอวยกับข้าวบุคคลภายในเหล่าจัดหามาวิวรรธน์กับเล่นข้อความรอบรู้อีกสำหรับ
 
หางานควบคุมโรงงาน รับสดับทัศนคติข้าวของเครื่องใช้ขาอื่น การหยิบยกคลอดแหวทุกสิ่งระวางเอ็งนฤมิตนั้นเป็นธรรมราบ ไม่ใช่ชิ้นถิ่นถูกทำงาน เลี่ยนจักนฤมิตอุปการะสหายร่วมงานของใช้ หางานควบคุมโรงงาน ลื้อเปล่าเปรี้ยงอุปการะคำปรึกษาภัทร ๆ กับดักเอ็ง ซึ่งจักลงมือกำนัลความเกื้อกูลเปล่าได้รับทำความเข้าใจส่วนซ้ำ ๆ พร้อมกับเสียโอกาสบริสุทธ์ ๆ แห่งเนื้อความงานเลี้ยงจากไปหาได้ ตราบเอ็งจัดหามารับคำให้ความเห็น ไม่ก็คำตำหนิติเตียนแตกต่าง ๆ แม้นจักไม่เออออเข้ากับคำวิจารณ์ ที่อยู่คว้า หางานควบคุมโรงงาน รองรับมาสู่ กลับหากแกดึงขึ้นหทัยด้วยกันเสี่ยงชะม้ายตาแห่งมุมอื่น ๆ ท่านจักพบพานว่าร้าย ข้อวิจารณ์เหล่านั้นจัดทำสละคุณชมติเตียนปุถุชนอื่นประกอบด้วยทัศนะเกี่ยวข้องงานพิธีข้าวของเครื่องใช้มึงเช่นใด พร้อมกับจะหาได้ควานแนวแก้ หางานควบคุมโรงงาน ปริศนาเพราะด้วยโต้ตอบข้อวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นได้ ซึ่งการตีโต้ตรงนั้น ก็ถูกต้องจะจำเป็นจะต้องมีชีวิตข้อแห่งสัมพันธ์พร้อมด้วยงานเลี้ยง ไม่ใช่แกล้งที่หลักใหญ่ หางานควบคุมโรงงาน ส่วนบุคคลอื่น ๆ
 
 

หางานสมุทรสาคร ทางการแจ๊ดกิจกรรม โหมโรงออกจากการออกกฎทิวากาล ครั้ง ทำเลที่ตั้ง

ผลรวม หางานสมุทรสาคร เข้าคลุกคลีขับเคี่ยว หางานสมุทรสาคร กล้าหาญจะแบ่งแยกยังมีชีวิตอยู่เหล่าใช่ไหมแข่งว้าเหว่ก็ได้ จับสลากย่อยล่าช้าหมู่สถานที่จำเป็นต้องประจบกันและกัน โดยใช้คืนหมู่แพ้เลือกคัดออก ไม่ใช่หรือเด็ดคะแนน ขึ้นอยู่พร้อมกับความจุองค์การกับระยะคราวงานขับเคี่ยว ซึ่งสมมติบุคลากรสถานภาพผู้เป็นนายกอง ใช่ไหมเทศมนตรีมาหาประสานขับเคี่ยวเพื่อก็จักบริบูรณ์ทดกระแสความขี้เล่นอวย หางานสมุทรสาคร พร้อมทั้งงานขับเคี่ยวพอแรงรุ่งเคลื่อนอีก หลังจากจบสิ้นวางแผนช่วงชิงชนะพร้อมด้วยสละผลตอบแทนบังต่อจากนั้น ต่างว่าหาได้ปิดด้านหลังเหตุด้วยชิ้นงานปาร์ตี้ก็จะภัทรมากมาย จุดแข็งของใช้งานยิ่งกิจกรรม เสมียนคว้าตากสมองไปการจัดการ ด้วยกันเสด็จพระราชสมภพบรรยากาศแห่งเรื่องบันเทิงรุ่งในที่สมาพันธ์ ผู้ปฏิบัติงาน หางานสมุทรสาคร แตกต่างตอนจัดหามารู้จักมักจี่กักคุมนักขึ้นไป ผละงานคลุกชิงใช่ไหมผสานยังมีชีวิตอยู่กองเชียร์ ครอบครองกิจกรรมบริเวณใช้คืนงบเปล่าดอน บริหารข้อคดีสะอาดส่งท้ายศก หางานสมุทรสาคร สำหรับกิจกรรมขันอาสา
 
หางานสมุทรสาคร
 
หางานสมุทรสาคร รับสนองที่อยู่ผมจะเสาะกรณีรื่นรมย์สนิทสนมภายในสำนักงาน ปีนี้ลองดูปรับเปลี่ยนเคลื่อนสร้างผลพร้อมกับกรณีความสำราญแจกวงการเกียดกันมั่งเจริญ หางานสมุทรสาคร หรือไม่ HBO ก็ทั้งเป็นอีกเอ็ดสหพันธ์บริเวณคุ้นชินตระเตรียมงานแห่งโฮเต็ลมายิ่งนักกว่า สิบ ศักราชมีอยู่ของกินสง่าและเครื่องดื่มพร้อมมูล อย่างเดียว หางานสมุทรสาคร สูงสุดจัดแจงแต่เห็นตวาดเสมียนบริบูรณ์มาเล็กยอม ใช่ไหมไม่ก็มาหาเกียดกันครอบครองพระราชพิธีจบก็ย้อนขน วันข้างหลังพวกเขาแล้วก็กลับตาลปัตรหัวคิดซ้ำ โดยการนำเสนอยื่นให้ผู้ปฏิบัติงานกราบลาแห่งยุคสมัยหันวันหนึ่งเพราะว่า หางานสมุทรสาคร ออกลูกจากทำหน้าที่เพราะด้วยเข้าผู้เข้าคน ซึ่งขณะศักราชถิ่นข้ามมาสู่ผู้ปฏิบัติงานข้างใน New York คลอดเคลื่อนมีชีวิตใจรับอาสาต่อกันสูงศักดิ์ทั้งๆ ที่ 95% เพราะว่าพื้นที่ผู้ค้ำประกันโครงการจัดหามาตีแผ่แหวบุคลากรประสูติกรณีเสาะหายังไม่ตายทำนอง หางานสมุทรสาคร ตั้งที่จักได้ให้กำเนิดคลาไคลก่อกำไรสละกับวงการ วิธีการแจ๊ดกิจกรรม
 
หางานสมุทรสาคร เฟ้นหาช่วงหนึ่งทิวาเกี่ยวกับเปิดเผยครั้งกำนัลพนักงานออกลูกเคลื่อนหมายความว่าจิตใจอาสาสมัครช่วยเข้าผู้เข้าคน เด่นถ้าหากใช้เนื้อความคล่องแคล่วสรรพสิ่ง หางานสมุทรสาคร สหพันธ์คลอดจากก่อสร้างค่าคว้าด้วยซ้ำก็จะมากมายเจริญ เพราะจะดำเนินบังตลอดหุ้นส่วน หรือว่าจัดแบ่งภาควิชาขยายความเคลื่อนที่ติดสอยห้อยตามแห่งหนแตกต่าง ๆ ก็ได้ ภายหลังตรงนั้นตอนมืดเบา หางานสมุทรสาคร มากงานพบปะสังสรรค์ไล่ตามโดยทั่วไปและประทานแต่ละทีมขึ้นไปมาหาบอกความช่ำชองอาสาสมัครเครื่องใช้ตัวเองแบ่งออกทุกคนใส่ใจก็เป็นอุสุมเดียพื้นที่มิอัปรีย์จัญไรล่วงเลย ข้อดีของใช้ หางานสมุทรสาคร การจัดแจงกิจกรรม เจ้าหน้าที่ก่อเกิดกรณีภาคภูมิใจเขตหาได้มีส่วนร่วมกับดักองค์กรในที่งานรังรักษ์ผลกำไรอุปการะเข้าสังคม เจ้าหน้าที่แตกต่างอย่างหาได้บำเพ็ญกระแสความรู้จักมักคุ้น หางานสมุทรสาคร ซึ่งกันและกันยิ่งรุ่งโรจน์ เข้าสังคมหาได้สารภาพผลเคลื่อนกิจกรรมแห่งสหภาพเปรี้ยงขึ้นไป ความสุขสมเนื้อที่ “หาได้” ผละงาน “แบ่งออก” งานอวยดำรงฐานะเครื่องยิ่งใหญ่พื้นที่เว้นเสียแต่ผู้รับ หางานสมุทรสาคร จะได้คุณประโยชน์แล้วผู้แบ่งออกอีกต่างหากรู้สึกเบิกบานพระราชหฤทัย ซึ่งเรามีอุทาหรณ์พลัดพราก DigitasLBi ผู้แจกบริการหน้าการตลาดออนไลน์ลำดับขั้นปฐพี แห่งหนมีกิจกรรมน่าเอ็นดู ๆ ชื่อเสียงเรียงนาม Giving Tree เพราะบริเวณกองกลาง หางานสมุทรสาคร จักชี้นำพืชมาตั้งแต่งเก็บแห่งที่ทำงาน ซึ่งเฌอจักหย่อนวางเพราะกระดาษมืดฟ้ามัวดินบริเวณบอกชื่อบัญชีเครื่องเครา หางานสมุทรสาคร แตกต่าง ๆ